Vi forsker på: Museer, læring og kommunikasjon

Hvilke nye muligheter og utfordringer gir det digitale for hvordan museer og vitensentre kommuniserer sin kunnskap? Hvilke muligheter gir digitale teknologier og sosiale medier for barn, ungdom og publikums opplevelser og læring i og av museer?

Foto: Anthony Perritano

Fagfeltet fokuserer på hvordan museene bygger relasjoner med barn og unge, skoleelever, familier og kunnskapsfellesskap utenfor museene.

Digitale medier har stor innvirkning både på samfunnets forventninger til museene, publikums opplevelser på museet og museenes innsats for læring og deres rolle som kunnskapsinstitusjoner. Forskningsfeltet retter seg mot samspillet mellom museum, skole, hjem og ulike grupper i samfunnet, og studerer hvordan nye teknologier gir både muligheter og ufordringer for å kommunisere museers samlinger av objekter og kunnskapsområder i utstillinger og i digitale rom utenfor museenes bygninger.

Eksempler på spørsmål som stilles denne tilnærmingen til museumsfeltet er:

  • Hva er relasjonen mellom teknologiske innovasjoner for kollektiv hukommelse og minner, identitet og meningsdannelse i museer?
  • Hvordan blir tradisjonelle tilnærmingsmåter og praksiser innen kuratering og pedagogisk formidling i museer redefinert, og endret - og hvilken rolle har ny teknologi i dette?
  • Hvordan kan nye former for museumsbesøk, aktiviteter og læring studeres empirisk og hvilke teoretiske konsepter bør utvikles for å oppnå et analytisk apparat som kan favne dette?

Forskningsmiljøer

Institutt for pedagogikk ved UV-fakultetet er et ledende forskningsmiljø på feltet "Museer, læring og kommunikasjon". Instituttet sammen med fakultetet har har egen infrastruktur for å forske på fremtidens bruk av digital teknologi for formidling, samling og organisering i museer.

Forskningsprosjekter

Relaterte studieprogrammer og -emner

Det finnes ingen studieprogrammer med spesifikt fokus på Museum, læring og kommunikasjon ved UV-fakultetet, men fagfeltets forskningsresultater anvendes blant annet ved:

Publisert 29. sep. 2010 13:13 - Sist endret 30. mai 2013 11:43