Vi forsker på: Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner

Norsk skole har i lang tid vært underlagt økonomisk og juridisk styring. Tidlig kom også styring av skolens innhold og oppgaver via læreplaner og eksamen.

I de seneste tiårene har andre styringsformer gjort seg gjeldende. Disse styringsformene er i noen grad inspirerte av internasjonale trender, men har likevel unike trekk for Norge. Noen stikkord kan være ansvarsliggjøring av skoleeiere og skoler (accountability). Nye verktøy for styring har kommet til, for eksempel nasjonale prøver og andre tester, finansieringstilskudd via skolens elevbeholdning (stykkpris), skoleinspeksjoner og andre styringsverktøy. Virkningene av dette er at resultatsiden av skolens virksomhet har blitt mer vektlagt.

Som enhver form for styring, har også innretning av disse styringsverktøyene utilsiktede virkninger.

Forskergrupper

UV- fakultetet har flere forskergrupper som tematiserer utdanningsledelse som forskningsfelt. Disse omfatter:

  • FALK - Forskning om arbeidslivslæring i kunnskapssamfunnet
  • MESA - Measurement and Evaluation of Student Achievement
     

Forskningsprosjekter

Flere av fakultetets aktive forskningsprosjekter adresserer klasseromsforskning, deriblant:

Publisert 28. sep. 2010 12:19 - Sist endret 2. jan. 2018 15:50