Vi forsker på: Pedagogiske grunnlagsspørsmål

Noen problemer forsvinner aldri, de er rett og slett "uløselige".

Pedagogiske grunnlagsspørsmål er en samleterm på en rekke problemer som er fundamentale både i pedagogisk praksis og teoridannelse. Dette er problemer som ikke lar seg "løse" og som ikke forsvinner, men som man kan forstå på ulike måter. Ofte tenker man seg at disse problemene er av filosofisk karakter. For praksis gjelder det f.eks autoritetsproblemet, lærerrollen og hvilke(t) menneskesyn som gjør seg gjeldende i undervisning. Hvilke mål undanningen bør ha og hvordan de kan og skal legitimeres, er også grunnlagsspørsmål. Av grunnlagsspørsmål av mer teoretisk art har vi f.eks spørsmålet om hva en pedagogisk teori er og hva den gjør for oss. Danningsbegrepet tilhører også de pedagogiske grunnlagsspørsmålene.

Forskergruppe

Publisert 5. okt. 2010 19:08 - Sist endret 26. feb. 2013 13:27