Vi forsker på: Rådgivning og innovasjon

Rådgivning er en prosess der det foreligger en enighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske, i et forsøk på å yte hjelp.

I det spesialpedagogiske fagfeltet dreier hjelpen seg hovedsakelig om hvordan barn, unge og voksne med spesielle behov kan bedre mestre sin hverdag, og utnytte sine utdannings- eller arbeidstilbud.

Rådgivningsformen varierer etter endringsbehovet fra direkte støtte til å ta kontroll over egen læring og fungering, veiledning i forhold til mål og tiltak, til konsultasjon overfor systemene rundt individet om hvordan forbedre sin praksis (innovasjon). Alle former for rådgivning innebærer å igangsette en løsningsfokusert prosess som fremmer læring og vekst for rådsøker.

Forskergrupper

  • Læring, mestring og livskvalitet for barn i risiko

Relaterte studieprogrammer/emner

Publisert 5. okt. 2010 13:38 - Sist endret 5. mars 2018 13:25