Vi forsker på: Sosial ulikhet og utdanning

Forholdet mellom sosial ulikhet og utdanning er et evig aktuelt tema.

I Norge viser forholdet mellom sosial ulikhet og utdanning først og fremst til den betydning som familiens økonomiske ressurser, foreldrenes formelle utdanningsnivå (eller annen tilknytning til høystatuskultur) og deres etniske bakgrunn har for hvor godt de unge lykkes i utdanningssystemet – og i overgangen fra utdanning til yrkeslivets ulikt belønnede posisjoner. Den betydning som kjønn har, er også inkludert.

Om man med ”sosial ulikhet og utdanning” skulle mene all ulikhet i utdanningsystemet som er påvirket av de ulike sosiale betingelser barn og unge opplever i sin oppvekst, kan man i første omgang også argumentere for at begrepet er mulig å utvide til også å gjelde de barrierer som funksjonhemmede møter, og dessuten den utdanningsmessige fordel det kan gi å vokse opp i familier preget av samhold og trygghet eller med foreldre som er samfunnsmessig engasjert.

Fordi sosiale relasjoner er svært omfattende fenomener, er det vanskelig å avgrense de sosiale relasjoner som kan være positivt eller negativt utslagsgivende for utdanning. Dessuten vil fagpedagogikken gjerne problematisere hva utdanning er og bør være.

Publisert 8. okt. 2010 16:42 - Sist endret 22. sep. 2016 10:16