Vi forsker på: Sosiale medier

Sosiale medier er teknologier for publisering og deling av brukergenerert innhold på Internett.

Foto: InterMedia

Forskning på sosiale medier handler om hva slike teknologier kan brukes til og hvordan de forandrer våre liv. Ved UV-fakultetet omfatter forskningsområdet "Sosiale medier" studier av hvordan slike teknologier kan designes og brukes for læring og kommunikasjon innen utdanning, arbeidsliv og kulturformidling. Sentrale forskningsspørsmål er:

  • Har sosiale medier forandret våre liv?
  • Hva er i så tilfelle forandret og hvordan?
  • Kan vi løse gamle problemer på nye måter ved å bruke sosiale medier?
  • Hvordan skal vi designe for å få det til?

Forskningsmiljøer

Institutt for pedagogikk ved UV-fakultetet er et ledende forskningsmiljø på bruk og design av sosiale medier, i forhold til læring, kulturformidling, kunnskapsdeling og innovasjon. Instituttet har sammen med fakultetet egen infrastruktur for å forske på fremtidens bruk av sosiale medier sammen med eksterne partnere og brukere.

Forskningsprosjekter

Relevante studieprogrammer

Publisert 29. sep. 2010 14:16 - Sist endret 19. nov. 2017 09:41