Vi forsker på: Språkutvikling og språkvansker

Barn utvikler språket i et komplekst samspill mellom individuelle forutsetninger og miljømessig stimulering.

I 3-4 års alderen regner man med at barn mestrer hverdagsspråkets vokabular og grammatikk. Imidlertid fortsetter språkutviklingen ved at barn tilegner seg det mer komplekse, akademiske språket og skriftspråket.

Språkvansker hos barn viser seg som problemer med å forstå og produsere språk. Språkvanskene kan være assosiert med en funksjonshemning som utviklingshemning, hørselsvansker og ulike syndromer. Språkvanskene kan også være uventet i forhold til barnets øvrige fungering. Språkvanskene regnes da som barnets primære problem og omtales ofte som spesifikke språkvansker.

Forskergruppe

Relaterte studieprogrammer/-emner

Publisert 5. okt. 2010 12:46 - Sist endret 19. nov. 2017 09:31