Vi forsker på: Tilpasset og inkluderende opplæring

Tilpasset opplæring er et prinsipp som gjelder for all opplæring og alle elever. Det har sin bakgrunn i at elevene møter skolen med store forskjeller i læreforutsetninger.

Opplæringsloven bestemmer i § 1-3 at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Tilpasset opplæring skal gjøres gjennom både ordinær opplæring og spesialundervisning. Spesialundervisning er en juridisk rett for elever som ikke oppnår tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, og som derfor trenger en mer omfattende tilpasning.

Prinsippet om tilpasset opplæring må ses i sammenheng med prinsippet om inkluderende opplæring. Med termen inkludering markeres det ansvaret skolen har for å utvikle sin opplæring slik at den kan møte mangfoldet i elevforutsetninger og fungere som fellesskap for alle elever. Vi legger i Norge vekt på å utvikle et fellesskap som ikke bare dreier seg om elevenes plassering i samme skole, men også om et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap.
 

Forskergruppe

Relaterte studieprogrammer

Årsenhet i spesialpedagogikk

Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk

Masterprogrammet i spesialpedagogikk

Publisert 14. okt. 2010 15:09 - Sist endret 7. sep. 2018 11:00