Vi forsker på: Utdanningsledelse

Utdanningsledelse omhandler styring og ledelse i skole og arbeidsliv.

Feltet er flerfaglig og integrerer teorier og forskning på tvers av akademiske disipliner. Mens studier av styring ofte handler om målrettet koordinering av institusjoner og organisasjoner, vil ledelsesstudier fokusere på relasjoner og innflytelse mellom grupper og personer i organisasjoner, men også sees i relasjon til makroorientert forskning om offentlig forvaltning, organisasjonslæring og læreplanutvikling i skolen. Grunnleggende spørsmål angår kulturelle sider ved maktutøvelse, autonomi og ansvarliggjøring, og betydningen av verdier, normer og rettigheter. I studiene kobles et historisk perspektiv sammen med her-og-nå analyser der flerkulturelle temaer utgjør et viktig område. Gjennom vår forskning viser vi hvordan vurdering inngår i nye styringsformer som endrer forutsetninger for ledelse og læring. Flere studier er orientert mot ledelsens betydning for elevers læring.
 

Forskergrupper

UV- fakultetet har flere forskergrupper som tematiserer utdanningsledelse som forskningsfelt. Disse omfatter:

Forsningsprosjekter

Flere av fakultetets forskningsprosjekter adresserer utdanningsledelse, deriblant:

Relaterte studieprogrammer/ - emner

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning tilbyr:

Institutt for pedagogikk tilbyr:

 

Publisert 5. okt. 2010 08:42 - Sist endret 13. mars 2018 09:25