Nettsider med emneord «Bærekraft»

Kvinne foran lerret med gutt. Foto.
Publisert 7. nov. 2022 11:04

Skole i verden-prosjektet skal legge til rette for at bærekraftundervisning skal ha mer betydning, både i og utenfor skolen.

Elever som lytter til rektor Hege Haugland. Foto
Publisert 3. apr. 2022 17:45

Ved å kople nitti samfunnsøkonomi-elever sammen med to klimaforskere, tretti bedrifter, et innovasjonsdistrikt, Finans Norge og et bibliotek håper Alfredo Jornet Gil å støtte lokale krefter i å endre vanene våre i bærekraftig retning.

Studenter ved bord med pcer og kaffe. Illustrasjonsfoto.
Publisert 17. des. 2021 11:49

Tverrfagleg arbeid krev endå meir tid, samarbeidsevne og nytenking enn forskarane var budde på. ─ Studentane i studien var vel så opptatte av å finne ut av det tverrfaglege som å sette seg inn i korleis berekraft er ei utfordring i samtida, fortel forskar.

Student veileder elever i teltet på Forskningstorget
Publisert 20. sep. 2019 15:38

Forskergruppen COSER tok imot kunnskapstørste elever på Forskningstorget, og ble belønnet med prisen for beste stand.