Nettsider med emneord «Demokrati»

Eivind Larsen. Illustrasjonsfoto.
Publisert 17. mars 2022 08:53

─ Alle skal bli hørt, sier Eivind Larsen. Han har skrevet doktorgrad om hvordan skoleledere og lærere jobber med å fremme demokrati i skolen.

Brettspill og hender. Foto.
Publisert 11. juni 2021 12:37

Førsteamanuensis Nora E.H. Mathé har forsket på  «Demokratikaken», en brettøvelse elever kan bruke til å lære om demokrati. Nå er artikkelen oversatt til polsk.

Publisert 23. okt. 2020 14:38
Elevar jobbar saman rundt et bord
Publisert 13. mai 2020 14:22

Elevar med høg fagleg sjølvtillit og som opplever at faget bidreg til deires samfunnsdeltaking er dei som legg mest innsats i samfunnsfag, syner ein ny studie. Korleis kan læraren stimulere elevane sitt engasjement for faget?

Publisert 6. aug. 2019 13:37
Skolen spiller en rolle i utviklingen av unges evne til å forstå og delta i kommunikasjon som omhandler politikk og demokrati, sier Nora Mathé. Illustrasjonsfoto av en ung jente foran dataskjermen: colourbox.
Publisert 12. okt. 2017 11:07

Funn i ny studie av ungdommers forhold til politikk i sosiale medier gir viktig innsikt for samfunnsfaget i skolen, mener forsker.