Nettsider med emneord «IKT og læring»

Publisert 12. nov. 2021 13:38
Lærer med smartphone. Illustrasjonsfoto.
Publisert 17. mars 2021 12:29

Både tilgangen på digitale verktøy i skolen og ambisjonene om å bruke dem på nye måter er store, men bruken i undervisningen er fortsatt preget av at informasjon overføres til elevene på en relativt tradisjonell måte, viser ny klasseromsforskning.

Elever foran ipad. Illustrasjonsfoto.
Publisert 1. mars 2021 13:45

Teknologi og digitale læringsressurser gir stadig nye muligheter for læring. Men hvordan lede et klasserom fullt av teknologi?

Kvinne underviser foran skjermen
Publisert 12. juni 2020 13:36

– Lærerutdanningen må i større grad enn i dag forberede lærere på de ulike mulighetene og utfordringene ved digital undervisning, argumenterer forskere. De kommer med anbefalinger til hva vi kan lære av korona-pandemien.

Publisert 23. apr. 2020 14:46
Publisert 1. apr. 2016 11:20
Publisert 1. apr. 2016 11:19
Publisert 4. aug. 2015 09:34
Publisert 13. sep. 2013 10:40
Publisert 26. jan. 2011 15:17