Nettsider med emneord «Kvantitative utdanningsanalyser»

Publisert 13. aug. 2012 14:09
Publisert 5. okt. 2010 09:08

Kartleggingsprøver er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og brukes til vurdering for læring. Formålet er å avdekke behov for individuell oppfølging hos elever, samt tilrettelegging på individ- og skolenivå.

Publisert 6. aug. 2010 09:14
Publisert 6. aug. 2010 09:11