Nettsider med emneord «Lektorprogrammet»

Publisert 18. nov. 2016 11:03
Publisert 4. mars 2016 14:38
Publisert 26. feb. 2015 15:17

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 21 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Publisert 16. feb. 2015 12:12
Publisert 6. aug. 2013 09:16
Publisert 6. aug. 2013 09:13
Publisert 25. juni 2013 12:57
Publisert 4. juni 2013 10:40
Publisert 31. mars 2011 10:19
Publisert 6. aug. 2010 09:10