Nettsider med emneord «Livsmestring»

Smiley-fjes malt på bakken, en pil og et par hvite sko. Illustrasjonsfoto.
Publisert 15. nov. 2022 10:13

Kva betyr det å skulle undervise i livsmeistring på tvers av fag i skulen? Å ta ansvar for dei unges psykiske helse? Eller å ta endå meir ansvar for  skulen sitt danningsoppdrag og elevanes identitetsutvikling? Forskar Ole Andreas Kvamme reflekterer rundt temaet.