Nettsider med emneord «Matematikkdidaktikk»

Guri Nortvedt. Foto.
Publisert 3. juni 2021 14:30

NORMA20-konferansen samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst

Gutt skriver i hefte. Foto.
Publisert 8. des. 2020 10:28

TIMSS er en internasjonal undersøkelse som handler om matematikk og naturfag i skolen. Det overordnede formålet med undersøkelsen er å forbedre realfagsundervisningen.

Publisert 11. des. 2019 12:53
Urban arkitektur og elever
Publisert 20. mai 2019 09:50

Ved å la elever løse konkrete oppgaver i nærmiljøet, kan elevene bli mer motiverte og oppleve matematikkfaget som mer meningsfullt.

Publisert 13. aug. 2012 14:09
Publisert 2. des. 2011 13:15
Publisert 28. sep. 2011 10:10
Publisert 6. okt. 2010 13:58
Publisert 1. sep. 2010 06:52
Publisert 6. aug. 2010 09:13
Publisert 6. aug. 2010 09:11