Nettsider med emneord «Pedagogikk»

Publisert 4. aug. 2015 09:34
Publisert 10. jan. 2013 08:08
Publisert 4. okt. 2012 13:43
Publisert 23. feb. 2011 14:09
Publisert 26. jan. 2011 15:17
Publisert 5. okt. 2010 09:15

Dette er en følgeevaluering av Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Bedre vurderingspraksis”. I alt 77 skoler i grunnopplæringen deltok i prosjektet, som rettet seg mot trinn med kompetansemål i læreplanen. Lærere i grunnskolen skulle utvikle/prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, samfunnsfag samt mat og helse, mens lærere i videregående skole skulle utvikle/prøve ut kjennetegn i norsk, matematikk og andre fag. EKVA gjennomførte følgeevalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med PFI.

Publisert 1. sep. 2010 09:46
Publisert 1. sep. 2010 09:29
Publisert 6. aug. 2010 09:12