Nettsider med emneord «Praksis»

Publisert 1. apr. 2016 11:19
Publisert 26. feb. 2015 15:17

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 21 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Publisert 4. juni 2013 10:40
To studenter i samtale
Publisert 31. okt. 2011 10:38

Lærerstudentenes møte med praksisskolene og de første årene som nyutdannet lærer har stor betydning for lærernes motivasjon for yrket og utvikling av egen læreridentitet.

Publisert 31. mars 2011 10:19
Publisert 1. sep. 2010 09:29