Nettsider med emneord «Testing»

Elev og foreldre. illustrasjonsfoto.
Publisert 2. nov. 2022 10:08

– Foreldreaksjonen i Osloskolen aktualiserer utfordringer knyttet til testing og hvordan skole-hjem-samarbeidet fungerer dersom skolen og foreldrene ikke er enige, sier forskere.

Publisert 14. aug. 2012 08:50