Nettsider med emneord «Universitetsskoleprosjektet»

Publisert 26. feb. 2015 15:17

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 21 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.