Nettsider med emneord «mangfold»

Mennesker med lapper der det står diversity. Foto.
Publisert 14. nov. 2022 09:48

Nylig samlet Erasmus + prosjektet GatherED rundt trettifem lærerutdannere og lærere fra ulike land til en workshop om flerspråklighet og mangfold.

Elever i klasserommet. Illustrasjonsfoto.
Publisert 7. feb. 2022 15:10

Det språklege, kulturelle og religiøse mangfaldet i klasserommet blir stadig større. Alle elevar har rett til ei tilpassa undervisning. Er dei kommande lærarane rusta til å møte desse elevane?

Publisert 1. okt. 2014 09:52