Anne Kristin Bø

Educational background:
 

Cand.Polit. - Advanced Degree in Education

 

 

Publications

  • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Elever som verdensborgere. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(3), s 216- 227 Show summary
  • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  11(1), s 69- 85
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Kapittel 1.  s 17 - 39

View all works in Cristin

  • Bø, Anne Kristin (2001). Foreldre; skolens forlengede arm?, I Mona Sandbæk (red.), Fra mottaker til aktør : brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-13-02545-4.  343 s.

View all works in Cristin

  • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Forms of knowledge in education: Students´ and teachers´ perspectives.
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Access to knowledge in education: students’perspectives.
  • Bø, Anne Kristin (2009). ”On a strict line” 10th. grade students: Knowledge and identity.
  • Rossow, Ingeborg & Bø, Anne Kristin (2003). Metoderapport for datainnsamlingen til Ung i Norge 2002.
  • Bø, Anne Kristin (2002). Til elevens beste? : om 13-åringers sosiale kompetanse og samarbeidet mellom hjem og skole. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:22 AM - Last modified Aug. 16, 2010 9:32 AM