Dag T Oddssøn Fjeldstad

Image of Dag T Oddssøn Fjeldstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22857614
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Fjeldstad, Dag (2009). Samfunnskunnskap som samtidskunnskap - og litt til, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kapitel 14.  s 251 - 272
 • Fjeldstad, Dag (2009). Undervisning - virksomhet med mange ansikter, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kapitel 5.  s 89 - 105
 • Mikkelsen, Rolf & Fjeldstad, Dag (2008). Samfunnsfaglig dannelse som demokratiforberedelse - konvensjon og kritikk, I: Per Arneberg & Lars Gunnar Briseid (red.),  Fag og danning -- mellom individ og fellesskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0740-4.  Kapitel 9.  s 125 - 141
 • Fjeldstad, Dag (2007). Samfunnskunnskap som samtidskunnskap - og litt til, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapitel 14.  s 247 - 268
 • Fjeldstad, Dag & Mikkelsen, Rolf (2004). Strong democratic competence does not automatically lead to strong engagement and participation. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  39(6), s 621- 632
 • Mikkelsen, Rolf & Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2003). Skole og demokratiopplæring, I: Fredrik Engelstad & Guro Ødegård (red.),  Ungdom, makt og mening.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31533-7.  I.  s 21 - 48
 • Ekman, Tiina; Fjeldstad, Dag T Oddssøn & Munck, Ingrid (2002). Learning Democracy, In  Learning Democracy.  Skolverket.  s 82 - 90 Show summary
 • Andersen, Erik; Arntzen, Toril; Fjeldstad, Dag T Oddssøn; Songe-Møller, Eva; Nygård, Trond; Watkinson, Ellen & Aaas, Anne-Marie (1997). Hvordan møte en ny klasse?, I:  Håndbok for klassestyrere.  NKI Forlaget, Bekkestua.  ISBN 82-562-4095-4.  s 11 - 19

View all works in Cristin

 • Fjeldstad, Dag & Mikkelsen, Rolf (red.) (2013). Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012.
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag & Lauglo, Jon (2011). Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskolers prestasjoner og svar på spørsmål. Acta Didactica Oslo. 2.
 • Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf & Lauglo, Jon (2010). Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009).
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag & Lauglo, Jon (2010). Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om Holocaust, nazisme og rasisme?. Acta Didactica Oslo. 1.
 • Fjeldstad, Dag (2009). Lesing i samfunnsfag . opplevelse, innlevelse og erkjennelse, I: Hilde Traavik; Oddrun Hallås & Anne Ørvig (red.),  Grunnleggende ferdigheter i alle fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01388-6.  Kapitel 6.
 • Fjeldstad, Dag (2009). Om bruk av skjønnlitteratur som kilde i samfunnsfagene.
 • Fjeldstad, Dag (2009). Om den gode lærer - idag.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Innledning til arbeid med læreplanen i samfunnsfag: Konkretisering av k-mål, årstrinn, arbeidsmåter, progresjon, ferdigheter, temaer.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Kunnskapssyn og pedagogisk praksis.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Lesing i samfunnsfag: "...erkjennelse, opplevelse, innlevelse...".
 • Fjeldstad, Dag (2007). Læreren som leder i klasserommet. Foredrag PLOG-prosjektet, Oslo Handelsgymnasium.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Muntlig eksamen samfunnsfag 2007 – oppgavetyper, vurdering og vurderingskriterier.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Said, Saabye Christensen og Enzensberger: Tre trinn til terrorforståelse - en fagdidaktiserende drøfting forankret i fire læreplanformuleringer.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Studiefagets møte med skolefaget -og studentens møte med fagdidaktikken.
 • Fjeldstad, Dag (2007). Tilpasset undervisning og skolefagene: Differensiering og tilpasning i samfunnsfag(ene).
 • Fjeldstad, Dag (2007). Undervisning - virksomhet med mange ansikter, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapitel 5.  s 85 - 102
 • Fjeldstad, Dag (2005). Ironien er ikke postmoderene: om onsdsinnet og vennligsinnet bruk av humor i skolens undervisning.
 • Fjeldstad, Dag (2005). Proposal for setting up a teacher education programme to meet the requirements of the teachers' new professional roles and key competencies in the knowledge based society.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2004). Det er morsomt å undervise. Men er det like morsomt å lære?.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2004). P.O. Enquist som sosiolog: Et forbilde for undervisningen i samfunnskunnskap?.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2004). Tekstidealer og formidlingsidealer: forsøk på å nå dem i lærebøker.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2003). Demokratiundervisning og verdier.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2003). Om skjønnlitteratur som erkjennelsesform I samfunnskunnskap: Fagdidaktiske refleksjoner over "Populærmusikk fra Vittula.".
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2003). On teaching democracy, democratic education and political socialization within the classroom.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2003). Pedagogiske bølgebevegelser. Eller er det egentlig mot(e)kulturer?. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  10(3), s 4- 6
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2002). Demokratiundervisning som ferdighetstrening.
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag T Oddssøn & Ellingsen, Hein (2002). Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land. Civic Education Study Norge 2002. Acta Didactica. 4.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2001). Barn og unge mellom varige verdier og flyktige valg.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2001). Conceptions of Democracy among 14'ers in Norway. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2001). Concepts of Confidence and Political Participation in Norden and other European Regions. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2001). Demokratiske holdninger og fredelige handlinger - en kombinasjon for temperamenter på lavbluss? Noen synspunkter på politiske holdninger blant norske 14-åringer i Civic Education Study. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2001). Humaniora i videregående skole: Katekese, kanon eller katarsis?.
 • Mikkelsen, Rolf; Buk-Berge, Elisabeth; Ellingsen, Hein; Fjeldstad, Dag T Oddssøn & Sund, Annette (2001). Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2000). Lærerne og demokratiopplæring. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2000). Bymiljøet som skolestue. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2000). Demokratisk kompetanse kan ikke måles, men kan vi si noe om den likevel?. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2000). Prosjektrapport 2: Forbrukerlære i lærebøkene for 6. og 9. klasse - L 97.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2000). Prosjektrapport 3: Forbrukerlære i lærebøkene for 7. og 10. klasse - L 97.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2000). What is Democratic Competence?. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1999). Eksamensformenes uutholdelige variasjon. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1999). For mye teori kan være upraktisk. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  3, s 3- 5 Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1999). Kunnskapen er en hengemyr. La oss prøve å holde oss så høyt oppe som mulig. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  1, s 3- 8 Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1999). Prosjektrapport 1: Forbrukerlære i lærebøkene for 5. og 8. klasse - L 97. Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1998). En petit om didaktisk fantasi. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  4, s 8- 10 Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1997). Ibsenismen - i lys av sosiokulturelle trekk i samtiden.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1996). "Idioten" - og annen idealisme.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1996). Kjærlighet i samfunnsfagene. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  3, s 8- 12 Show summary
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1996). Renessansens kjærlighetsoppfatning.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1995). Skjønnlitteratur og teater som kilde til kunnskap om et samfunn.
 • Fjeldstad, Dag T Oddssøn (1995). Noe om "Nattherberget". Program til "Nattherberget" av Maxim Gorkij.
 • Ellingsen, Hein; Fjeldstad, Dag T Oddssøn & Skram, Harald Frode (1994). Bør Norge bli medlem av EU. Undervisning om EU-spørsmålet. Idéhefte.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:21 AM - Last modified Aug. 16, 2010 10:43 AM

Projects

No ongoing projects