Gerke Doetjes

Associate Professor and Head of Studies - Department of Teacher Education and School Research
Image of Gerke Doetjes
Norwegian version of this page
Phone +47 22844851
Room NHA, room 320
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Foreign languages, German, Scandinavian languages.
How to use the languages you know to learn new languages?

Courses taught

The Teacher Education Programme, full-time (German)
The Teacher Education Programme, part-time (German)
Lektorprogrammet (Foreign language didactics, German)

Background

Work experience
2016-         University of Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ass. professor)
2015-2016 Østfold University College, Dep. of Teacher Education (head of studies)
2007-2015 Norwegian National Centre for Foreign Languages in Education 
2005-2006 Translator German-Dutch
2002-2005 Universität Hamburg, Collaborative Research Centre on Multilingualism (PhD student)

Education
2014          Østfold University College, Certificate in teaching in professional education
2010          Universität Hamburg, PhD in Scandinavian languages
2002          Rijksuniversiteit Groningen, MA in Scandinavian languages

Positions held

Editor for foreign languages, Acta Didactica

 

Publications

 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2021). Deutsch leicht gemacht? Eine Untersuchung zum Einsatz von transparenten Wörtern in einem norwegischen Lehrbuch für DaF-Anfänger.. Deutsch als Fremdsprache.  ISSN 0011-9741.  2021(1), s 25- 34
 • Doetjes, Gerke (2019). Fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet: styrket eller ikke?. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM).  ISSN 1894-2245.  2018(2), s 28- 56 Full text in Research Archive.
 • Doetjes, Gerard (2017). Englisch und weitere Fremdsprachen in der norwegischen fellesskole – Erfahrungen und Herausforderungen, I: Solveig Chilla & Karin Vogt (red.),  Heterogenität und Diversität im Englischunterricht.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783653063561.  Kap. 2.  s 33 - 54
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  6(1) . doi: 10.5617/adno.1075
 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2009). Skriftsprogets rolle i den dansk-svenske talesprogsforståelse. Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning.  ISSN 1101-1165.  2009(19), s 19
 • Doetjes, Gerke (2007). Understanding differences in inter-Scandinavian language understanding, In  Receptive multilingualism : linguistic analyses, language policies and didactic concepts.  John Benjamins Publishing Company.  s 217 - 230
 • Doetjes, Gerke & Van Bezooijen, Renée (2007). Miniporträt Friesisch, I:  EuroComGerm ? Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen.  Shaker Verlag.  faglig_bok_forlag.  s 239 - 253

View all works in Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Full text in Research Archive.
 • Sandvik, Lise Vikan & Doetjes, Gerke (2020). Elever som ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen, vil bare ha faget i to år på videregående. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Doetjes, Gerke & van Bezooijen, Renée (2019). Friesisch., I: Janet Duke (red.),  EuroComGerm. Germanische Sprachen lesen lernen. Seltener gelernte germanische Sprachen.  Shaker Verlag.  ISBN 978-3-8440-6412-4.  4.  s 81 - 98
 • Doetjes, Gerard; Carrai, Debora & Vold, Eva Thue (2017). Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring..
 • Doetjes, Gerard (2015). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet.
 • Doetjes, Gerard (2015). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerard (2015). English teaching in Norway and Baden-Württemberg.
 • Doetjes, Gerard (2015). Fra språkelev til språkstudent.
 • Doetjes, Gerard (2015). Im Gespräch, im Mehrgespräch.
 • Doetjes, Gerard (2015). Inklusion im Fremdsprachenunterricht.
 • Doetjes, Gerard (2015). Migration, Mehrsprachigkeit und Sprachenunterricht in Norwegen.
 • Doetjes, Gerard (2015). Om frisisk - det "nordiske" nabospråket i Nederland, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-9991-8633.  Artikkel.  s 58 - 61
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Fremmedspråk; et fag for alle.
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014.
 • Bjørke, Camilla & Doetjes, Gerard (2014). Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Doetjes, Gerard (2014). Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare?.
 • Doetjes, Gerard (2014). Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Sluttrapport.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag.
 • Doetjes, Gerard (2013). Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat).
 • Doetjes, Gerard (2013). Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller.
 • Doetjes, Gerard (red.) (2013). Nye fremmedspråk i skolen - Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene. Fokus på språk. 31.
 • Doetjes, Gerard (2013). Samordna opptak 2013: engelsk og framandspråk stabilt på lågt nivå.
 • Doetjes, Gerard & Vold, Eva Thue (2013). Større fremmedspråktilbud forutsetter kvalifiserte faglærere. Utdanningsnytt.no.
 • Myrvold, Pernille & Doetjes, Gerard (red.) (2013). ARABISK. Fagplanarbeid på Stavanger katedralskole, s. 52-66.(Inkluderer to vedlegg av John Erik Sætren om utfordringer vedr. data/IKT i arabiskfaget). Fokus på språk. 31.
 • Doetjes, Gerard (2012). Om gamle byar og gamle språk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2012. Årbok for Østfold Mållag.  Kvitveis forlag.  ISBN 978-82-999186-0-2.  Artikkel.  s 7 - 10
 • Doetjes, Gerke (2012). Framandspråk i vgs. 2011-12: Spansk størst, sterk auke i nivå II og nivå IIII. Notat 2/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk på ungdomsskolen: Spansk, tysk og fransk dominerer bildet. Notat 5/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet. Notat 1/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Samordna opptak 2012: Like mange søkjarar til engelsk og framandspråk som i fjor. Notat 3/2012.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2012). Valg av fremmedspråk i videregående opplæring - en kartlegging. Fokus på språk. 29.
 • Gundersen, Daniel & Doetjes, Gerke (2012). Japansk i verden.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 – utvidet analyse.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerke (2011). “Empowering Language Professionals”– overblikk over ECMLs 3. program (2008-2011).
 • Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III.
 • Doetjes, Gerke (2011). Nabospråket tysk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-993615-9-0.  Kort artikkel.
 • Doetjes, Gerke (2011). Samordna opptak 2011 – økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere.
 • Doetjes, Gerke & Kristian, Elena (red.) (2011). Fremmedspråk. Tiltaksplan for fremmedspråk.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Framandspråk i skulen. Situasjonen i dag og behov for språkkunnskapar i åra framover, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-993615-9-0.  Kort artikkel.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Ny arbeidsmarkedsmonitor: fremmedspråk fortsatt sjelden krav i stillingsutlysninger. Notat 7/2011.
 • Grøtan, Teresa; Doetjes, Gerke & Berg, Vigdis (red.) (2011). Ut i verden! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10. Notat 2/2011.
 • Doetjes, Gerke (2010). Akkommodation und Sprachverstehen in der interskandinavischen Kommunikation.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Engelsk og andre fremmedspråk sjelden nevnt i stillingsutlysninger. Notat 5/2010.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010. Notat 4/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Fremmedspråk på barnetrinnet - teoretisk grunnlag. Notat 3/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Samarbeidsmodeller for tilbud av programfag innen fremmedspråk. Notat 6/2010.
 • Doetjes, Gerke & Ostad, Johanne (red.) (2008). Språk & språkundervisning 3/2008. Show summary
 • Gaarder, Godrun & Doetjes, Gerke (red.) (2008). Hvorfor lære tysk?. Show summary
 • Heimark, Gunn Elin; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2008). Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Rapport fra en intervjuundersøkelse. Show summary
 • Lindemann, Beate & Doetjes, Gerke (red.) (2008). Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Show summary
 • Hellekjær, Glenn Ole; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!. Show summary

View all works in Cristin

Published Aug. 9, 2016 9:56 AM - Last modified Aug. 27, 2020 10:58 AM