ingerth

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  39(1), s 5- 23 . doi: 10.18261/issn.1891-2019-01-02
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  118, s 107- 119 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011
 • Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger & Scherer, Ronny (2016). Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  19, s 58- 84 . doi: 10.1016/j.edurev.2016.05.002
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2016). Examining gender differences in ICT literacy, interest, and use: Norwegian results from ICILS 2013, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Brill|Sense.  ISBN 9789463006460.  13.  s 221 - 240
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Throndsen, Inger (2015). IKT i skolen, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 7.  s 125 - 145
 • Throndsen, Inger & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2015). International computer and information literacy study (ICILS), I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  kapittel 1.  s 11 - 27
 • Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Throndsen, Inger (2015). Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning.  ISSN 0266-4909.  31(3), s 220- 231 . doi: 10.1111/jcal.12065
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2015). Digitale ferdigheter og kompetanse - aktuelle perspektiver, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 2.  s 28 - 48
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 9.  s 171 - 193
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Loi, Massimo (2015). Kartlegging av digitale ferdigheter, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 3.  s 49 - 78
 • Rohatgi, Anubha & Throndsen, Inger (2015). Elevenes IKT-bruk, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 5.  s 93 - 110
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2015). Elevenes selvoppfatning og holdning til IKT, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 6.  s 111 - 124
 • Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Norske elevers digitale ferdigheter i et internasjonalt perspektiv, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 4.  s 79 - 92
 • Throndsen, Inger & Turmo, Are (2013). Primary mathematics teachers' goal orientations and student achievement. Instructional Science.  ISSN 0020-4277.  41(2), s 307- 322 . doi: 10.1007/s11251-012-9229-2
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2012). Assessment with distinctly defined citeria: A research study of a national project. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  10(4), s 422- 433 . doi: 10.2304/pfie.2012.10.4.421
 • Throndsen, Inger & Alseth, Bjørnar (2012). Kartleggingsprøver på barnetrinnet - prøvenes formål og prinsipper for prøveutvikling, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 13.  s 187 - 199
 • Throndsen, Inger & Turmo, Are (2012). Gender Differences in Teachers' Beliefs and Primary School Children's Achievement in Mathematics. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  s 159- 170
 • Throndsen, Inger (2011). Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon :. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(3), s 165- 179
 • Throndsen, Inger (2011). Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology.  ISSN 0007-0998.  81(4), s 558- 578 . doi: 10.1348/2044-8279.002008
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Throndsen, Inger (2010). Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 8.  s 178 - 192
 • Throndsen, Inger (2010). Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology.  ISSN 0007-0998.
 • Throndsen, Inger & Turmo, Are (2010). Læringsmiljøet i skolen, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kap 9.  s 193 - 205
 • Throndsen, Inger (2008). Gutters og jenters læring av regneferdigheter. Tidlige forskjeller i strategibruk. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  28(4), s 315- 331
 • Grønmo, Liv Sissel & Throndsen, Inger (2006). Læringsstrategier i matematikk, I: Eyvind Elstad & Are Turmo (red.),  Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00943-3.  Kapittel 10.  s 178 - 195
 • Throndsen, Inger (2002). Selvregulert læring av matematikkferdigheter på begynnertrinnet, I: Ivar Bråten (red.),  Læring i sosialt, kognitivt og sosial-kognitivt perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21817-9.  Kap 10.  s 194 - 212
 • Bråten, Ivar & Throndsen, Inger (1998). Cognitive strategies in mathematics, Part II: teaching a more advanced addition strategy to an eight-year-old girl with learning difficulties. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  42(2), s 151- 175

View all works in Cristin

 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (red.) (2015). Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  193 s. Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2020). TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet.
 • Throndsen, Inger; Carlsten, Tone Cecilie & Björnsson, Julius Kristjan (2019). TALIS 2018 - Første hovedfunn fra ungdomstrinnet.
 • Brandmo, Christian; Throndsen, Inger & Carlsten, Tone Cecilie (2018). Predictors of beginning teachers’ self-efficacy and job satisfaction.
 • Throndsen, Inger (2018). TALIS 2018 - Teaching and Learning International Survey Statusrapport 2018.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2016). Digital responsibility - a required literacy for citizenship: How to understand and measure the concept?.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
 • Ottestad, Geir & Throndsen, Inger (2014). Digitale ferdigheter: Norske elever blant de aller beste. Utdanningsnytt.no.
 • Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2014). Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013.
 • Throndsen, Inger (2014). Statusrapport 2014 - International Computer and Information Literacy Study.
 • Throndsen, Inger & Ottestad, Geir (2014). Hvor god er norske elevers digitale kompetanse?.
 • Throndsen, Inger & Ottestad, Geir (2014). Offentliggjøring av resultatene fra International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013).
 • Throndsen, Inger (2013). Statusrapport 2013. International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013).
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Ottestad, Geir (2012). Goal orientation, family background and school leadership predicting students' digital literacy.
 • Throndsen, Inger (2012). International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013) - Rapport fra gjennomføring av generalprøven.
 • Throndsen, Inger (2012). Statusrapport 2012 - International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013).
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Throndsen, Inger (2011). Skolelederperspektivet - funn fra PISA sett i sammenheng med andre funn.
 • Nortvedt, Guri Anne & Throndsen, Inger (2011). Analyserapport. Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 2. trinn.
 • Nortvedt, Guri & Throndsen, Inger (2011). Providing equal opportunities to learn: Differences between schools that participate in optional national diagnostic tests and schools that do not.
 • Throndsen, Inger (2011). Statusrapport 2011 - International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013).
 • Throndsen, Inger & Alseth, Bjørnar (2011). Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 1. trinn - lærerveiledning.
 • Throndsen, Inger & Alseth, Bjørnar (2011). Kartleggingsprøve - Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn.
 • Throndsen, Inger & Nortvedt, Guri Anne (2011). Analyserapport - Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn.
 • Throndsen, Inger & Nortvedt, Guri Anne (2011). Analyserapport - Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 3. trinn.
 • Lie, Svein & Throndsen, Inger (2010). Kjennetegn på hva? Om "kjennetegn på måloppnåelse" i matematikk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 35- 40
 • Throndsen, Inger; Alseth, Bjørnar & Turmo, Are (2010). Rapport - Utvikling og pilotering av kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn.
 • Throndsen, Inger & Turmo, Are (2010). Elevers utvikling av regneferdigheter - betydningen av målorientering. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 35- 39
 • Alseth, Bjørnar; Throndsen, Inger & Turmo, Are (2009). Årsrapport Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 2. og 3. årstrinn.
 • Alseth, Bjørnar; Turmo, Are & Throndsen, Inger (2009). Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1. Acta Didactica. 2.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). En bedre vurderingspraksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 8- 13
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. Hva sier forskningen?.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag”.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Standardizing innovation in assessments: Students' voices, learning communities and criteria development. Results from a Norwegian Assessment Project.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring. Rapport fra "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag".
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Skolerapport 2 Noen resultater fra intervju og spørreundersøkelse i evalueringen av prosjektet Bedre vurderingspraksis.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Towards a Standardized National Assessment System? Results from a Norwegian Evaluation study of teachers' development and use of assessment criteria in the classroom.
 • Alseth, Bjørnar & Throndsen, Inger (2008). Anpassad utbildning genom kartläggning av förståelse och färdigheter inom tal och räkning.
 • Alseth, Bjørnar & Throndsen, Inger (2008). "Regneprøven", Kartleggging av tallforståelse og regneferdighet, 2. årstrinn.
 • Alseth, Bjørnar & Throndsen, Inger (2008). Regneprøven: Obligatorisk kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 2. trinn. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  (2), s 38- 42
 • Alseth, Bjørnar; Throndsen, Inger & Turmo, Are (2008). Regneprøven. Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 2. årstrinn, våren 2008. Årsrapport.
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Evaluering av vurdering for læring. Underveisrapport fra følgeforskningen "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag".
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Skolerapport 1. Evaluering av kjennetegn på måloppnåelse i fag i prosjektet "Bedre vurderingspraksis".
 • Throndsen, Inger (2008). Presentasjon av resultater fra følgeforskningen og anbefalinger knyttet til "Evaluering av vurdering for læring".
 • Throndsen, Inger (2008). Resultater fra følgeforskning knyttet til "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppmåelse i fag".
 • Alseth, Bjørnar; Turmo, Are & Throndsen, Inger (2007). Rapport fra utvikling og pilotering av “Regneprøven”.
 • Throndsen, Inger (2005). Selvregulert læring av matematikkferdigheter. En studie av elever på begynnertrinnet.
 • Throndsen, Inger (1995). Kognitive strategier. Strategiundervisning i matematikk ved hjelp av verbal selvinstruksjon.

View all works in Cristin

Published Oct. 5, 2010 12:54 PM - Last modified Feb. 23, 2011 2:14 PM

Projects

No ongoing projects