jangrann

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Jan Grannäs is Associate Professor of Curriculum Studies and Subject Didactics of the Social Sciences at the University of Oslo, Norway. He has conducted research projects on the Swedish school's democratic assignment and student participation, safe schools and sustainable learning environments. His ongoing research project focuses on innovative learning environments and school development in new and renovated school buildings. He is one of the leaders of the research group ROLE (Research on Learning Environments) and a member of the research network DRAPES (Design, Research and Practice in Educational Spaces).

Courses taught

Publications

Journals

Grannäs, J. & Frelin A. (2017). Highlighting education support professionals indirect contributions to the educational environment. Nordic Studies in Education, 37(3-4), 217-230.

Frelin A. & Grannäs, J. (2017). Skolans mellanrum. Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer. Pedagogisk forskning i Sverige, 22(3-4), 198-214.

Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Spaces of student support - Comparing educational environments from two time periods. Improving Schools. 20(2), 127-142. DOI: 10.1177/1365480216688547

Grannäs, J. (2016). Spaces of surveillance.  A study of Swedish newspaper articles on school surveillance cameras from 2002-2014. Education and Society. 34(2), 69-85.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Direct and indirect educational relationships. Developing a typology for the contribution of different categories of school staff in relation to students’ educational experience. Improving Schools. 18(1), 56-68.

Grannäs, J. (2014). The Abstract Citizen – Minority Youths Qualifying for Citizenship. Citizenship Teaching and Learning. 9(2), 157-173.

Frelin, A., & Grannäs, J. (2014). Studying relational spaces in secondary school. Applying a spatial framework for the study of borderlands and relational work in school improvement processes. Improving Schools, 17(2), 135–147.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2013). The production of present and absent presences in education. Journal of Pedagogy, 4(2), 139-161.

Fransson, G. & Grannäs, J. (2013). Dilemmatic Spaces in Educational Contexts - Towards a Conceptual Framework for Dilemmas in Teachers Work. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 19(1), 4–17.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2010) Negotiations Left Behind. In-between Spaces of Teacher-Student Negotiation and Their Significance for Education. Journal of Curriculum Studies, 42(3), 353–369.

Grannäs, J. (2007). Peer Engagement in Learning Democracy. The International Journal of Learning, 14(8), 189 — 196.

Books and book chapters

Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter. Lund: Studentlitteratur AB.

Grannäs, J. & Ljungqvist, S. (2015). ”Berättelsen som fora för kontroversiella frågor i lärarutbildningens värdegrundskurser”. I Ljunggren, C; Englund, T. & Unemar-Öst, I. (red.) Kontroversiella frågor i samhällsundervisningenLund: Gleerups.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Navigating middle ground. A spatial perspective on the borderlands of teacher-student relationships in secondary school. I Zandvliet, David, den Brok, Perry, Mainhard, Tim & van Tartwijk, Jan (eds.) Interpersonal Relationships in Education: From Theory to Practice (57-70). Rotterdam: Sense Publishers.

Grannäs, J. (2011). Framtidens demokratiska medborgare. Ungdomar om medborgarskap och demokratifostran i svensk skola [Future Democratic Citizens: Young people on Citizenship and Democratic Fostering in Swedish Schools] (Diss. Uppsala: Uppsala University).

Conference paper presentations

Grannäs, J. & Kelchtermans, G. (2019). Teachers interpretive negotiations and learning environmental competence. Paper to be presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, April 5-9, 2019, Toronto, Canada.

Grannäs, J. & Stavem, S. (2019). Rebuilding the teaching and learning environment in an open-plan school building. Paper to be presented at The Nordic Educational Research Association (NERA) annual meeting, March 6-8, 2019, Uppsala, Sweden.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Teachers’ pedagogical conceptions of a planned activity based learning environment. Paper to be presented at The Nordic Educational Research Association (NERA) annual meeting, March 6-8, 2019, Uppsala, Sweden.

Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). The Role of Dataveillance Software in School Leaders’ Surveillance of Teachers. Paper to be presented at The European Educational Research Association (ECER) annual meeting, August 22-25, Copenhagen, Denmark.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Exploring the support function ”school host” as equalizer of educational opportunity in the school environment. Paper to be presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, April 27 – May 1, 2017, San Antonio, USA.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Task Perception Taking Place – Comparing Student Welfare Officers in Differing School Environments using Spatial Perspectives. Paper to be presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, April 27 – May 1, 2017, San Antonio, USA.

Grannäs, J., Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Principals’ assessments of NQTs’ competences: The use of informal and interpersonal sources of information for assessment. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 8-12 April 2016, Washington DC, USA.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Using a Spatial Perspective to Explore the Creation of Safe School Environments. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 16-20 April, 2015, Chicago, USA.

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Resources and Support for Principals’ Assessment of Newly QualifiedTeachers During a Teacher Registration Reform. Paper presented at The European Educational Research Association (ECER) annual meeting, 7-11 september, Budapest, Hungary.

Grannäs, J., Nyman-Kurkiala, P. & Söderberg, P. (2014). Youth, Citizenship and Democracy : A comparative study on regional follow-up of national youth policy in Nordic countries. AARE-NZARE 2014 Conference, 30 November - 4 December, Brisbane, Australia.

Popular science magazine

Chef & Ledarskap (2018). Vilka trender påverkar utformningen av förskolor och skolor idag?
Suntarbetsliv (2017). En helt ny skola - så skapade de en bättre arbetsmiljö och minskade segregationen 

Suntarbetsliv (2017). Skolans mellanrum är viktiga för tryggheten.


Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Närvarande rektor ger trygg miljö. Skolledaren, Nr 5, Juni 2015.

Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Trygga möten i skolans mellanrum. Elevhälsa, Nr 3, 2014.

Frelin, A., Gershon, W. S. & Grannäs, J. (2014). Marknadsstyrning skapar oönskade elever. Pedagogiska magasinet, Nr 2 Maj 2014.

Published Nov. 26, 2015 10:53 AM - Last modified Feb. 13, 2019 7:13 PM