Jeffrey B. Hall

Associate Professor
Image of Jeffrey B.  Hall
Norwegian version of this page
Phone (+47) 22857617
Room 508
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postal address P.O. Box 1099 Blindern 0317 OSLO

Biography

Jeffrey B. Hall is Associate Professor (Educational leadership, Educational law) at the Department of Teacher Education and School Research (ILS). He is also program leader for the Master's Program in Educational Leadership and National Principals' Training Program at ILS.  Hall's research explores policy, governing, educational law, leadership, curriculum reform and school inspection. He teaches qualitative research methodology, educational law and leadership courses in the Master's program. 

Academic positions

 • Associate Professor (tenured) at ILS, UiO (2019-)
 • Leader, Master's Program in Educational Leadership and National School Leadership Program (2021-)
 • Course coordinator, UTLED4228B (Law for leaders)
 • Co-Leader, Master's Program in Educational Leadership and National School Leadership Program (2020-2021)
 • Postdoctoral Research Fellow at ILS, UiO (2017-2019)
 • Lecturer at ILS, UiO (2016-2017)
 • PhD Candidate, Lecturer and course coordinator at ILS, UiO. Participant in the dual-faculty project Legal Standards and Professional Judgment in Educational Leadership, funded by The Research Council of Norway (RCN). Project report (2012-2016)
 • Lecturer at Department of Teacher Education and School Research (ILS), University of Oslo (UiO) (2012)
 • Teacher, student counselor, student teacher supervisor, head of year and vice principal in lower secondary education (1994-2012) 

Teaching and supervision

UTLED4228UTLED4228BUTLED4301UTLED4302UTLED4111S,   UTLED4226B, UTLED4090SPED2200PED4301/PED4302/PED4302 

Previous:  UTLED4111UTLED4221,  DIDMET4000PPUVEIL4020UTLED4223UTLED4225UTLED4111BUV9920UV9119 

Education

 • PhD, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo (2016)
 • MPhil, Educational Leadership, University of Oslo (2010)
 • Post-graduate Certificate in Education (PPU), University of Oslo (1995)
 • BA/Hons. (Cand.mag.), University of Oslo (1993)

Visiting scholar

Academic appointments

 • Deputy member of board, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo (2021-2024)
 • External program examiner, BA/MA programs in pedagogy, University of Bergen (2019-2022)
 • Member of board, Educational Law, Faculty of Law/Faculty of Educational Sciences, University of Oslo (2017-2019)
 • Reviewer for following journals:

  Journal of Education Policy; Scandinavian Journal of Educational Research; Educational Assessment, Evaluation and Accountability; Studies in Educational Evaluation; Educational Research Journal; Nordic Journal of Studies in Educational Policy; Acta Didactica Norden

 

 

 

   

  Tags: Educational Law, Educational Leadership, Governing and governance, School Inspection

  Publications

  Articles and book chapters

  Johansson, L. & Hall, J. B. (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International Review of Qualitative Research, 12(4), 413-432. 

  Hall, J. B. (2019). Rettslig styring og rettsliggjøring av grunnopplæringen – konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører [Legal governing and juridification in primary and secondary education - consequences for school leaders as legal actors]. In: R. Jensen, B. Karseth & E. Ottesen (Eds.), Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202605544, pp. 39-55. 

  Hall, J. B., Lindgren, J. & Sowada, M. (2019). Inspectors as information-seekers. In: S. Van de Walle & N. Raaphorst (Eds.), Inspectors and enforcement at the front line of government. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 978303004057-4. pp. 35-58

  Hall, J. B. (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration and History, 50(4), 364-378.  

  Hall, J. B. (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry, 9(4), 397-414 (Open Access).

  Hall, J. B. (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring? [State school inspection in Norway: ensuring equality in classroom instruction]. In: S. Scheutz (Ed.), En likvärdig skola för alla (3). Iustus: Uppsala. ISBN 9789176789940. pp. 37-56.

  Hall, J. B. & Sivesind. K. (2017). State school inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes?. In: S. J. Ball (Ed.). Governing by numbers - Education, governance, and the tyranny of numbers. Oxon: Routledge. ISBN 9781138701151. pp. 131-160.  

  Hall, J. B. (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of Educational Change, 18(2), 161-182

  Hall, J. B. (2017). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(1), 112-126. 

  Hall, J. B. (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? [State school inspection: A step from regulation to evaluation of content?]. In: K. Andenæs & J. Møller (Eds.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671. pp. 279-296.

  Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J. B. (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. [State school inspection: On frameworks and reform trajectories throughout history].  In: K. Andenæs & J. Møller (Eds.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671. pp. 99-122.

  Hall, J. B. & Sivesind, K. (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy, 30(3), 429-458 (Open Access). 

  Dissertation and books

  Hall, J. B. (2016).  State School Inspection: The Norwegian Example. (PhD-dissertation). Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. 

  Gunnulfsen, A. E. & Hall, J. B. (2015). En skoleleders dagbok - profesjonell praksis og juridisk skjønn. [A school leader's diary - professional practice and legal discretion]. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 p.

  Research reports and other

  Ottesen, E., Colbjørnsen, T., Gunnulfsen, A. E., Hall, J.B. & Jensen, R. (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Research report no. 2, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISBN 978-82-93847-02-1. 114 p. 

  Hall, J. B. (2013). H. B. Jessen & C. Madsen. Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Book review. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 

  View all works in Cristin

  • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 p.

  View all works in Cristin

  • Hall, Jeffrey Brooks & Nielsen, Sandra Rebecca (2021). ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger. . [Internet]. https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ils.
  • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2.
  • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
  • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport . [Business/trade/industry journal]. Bedre Skole 2/2021.
  • Hall, Jeffrey Brooks & Lomsdalen, Christian (2021). LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar (Podcast). [Internet]. https://open.spotify.com/episode/1AlYpkMekCs0hlMhAhl8CG .
  • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2021). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy and the professional work of retaining students in secondary education.
  • Hall, Jeffrey Brooks; Heie, Magnus & Akre, Bente (2021). Må du være jurist for å være skoleleder? [Internet]. https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/podkast/laering/juri.
  • Bjermeland, Monica; Hall, Jeffrey Brooks; Akre, Bente; Colvin, Shane David & Heie, Magnus (2021). Episode 18: Må du være jurist for å være skoleleder? Podcast "Læring", Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo . [Internet]. https://open.spotify.com/episode/2322eD21QDpTbow43K1TAx?si=2.
  • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
  • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion]. .
  • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?
  • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. [Business/trade/industry journal]. utdanningsnytt.no .
  • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). Student Learning Environment: Regulation in Transition and Challenges for School Leaders as Enactors of the Law .
  • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Ledelse i skolen: Elevenes rettigheter og skolens plikter i forhold til nytt kapittel 9A i opplæringsloven .
  • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Legal knowledge and the enactment of educational law - challenges and possibilities for school professionals.
  • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy .
  • Heie, Magnus & Hall, Jeffrey Brooks (2019). Forskerprofilen: Mellom pedagogikken og jussen. [Internet]. https://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/profiler/2019/.
  • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere .
  • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Supervising formative assessment routines and leadership in public schools: Ensuring legal rights and equal opportunities for all students?
  • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The role of school inspectors as information-seekers.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Moving through the checkout line?" Legal standards, performance and state inspection policy.
  • Nielsen, Sandra Rebekka; Smestad, Trine & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Mener myndighetene ikke utnytter skoletilsynet godt nok. [Internet]. http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt .
  • Hall, Jeffrey Brooks (2017). The changing appearance of state school inspection: The Norwegian case.
  • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Utdanningsrett og profesjonelle normer: En presentasjon av PRONLED-prosjektet.
  • Ehren, Melanie & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Examples of inspections networks across Europe - an interactive map. State inspection of municipal and county school authorities in Norway.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?
  • Hall, Jeffrey Brooks (2016). “Moving towards the checkout line”? Norwegian school inspection policy in a process of change.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn - mellom fag, juss og politikk.
  • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Blurred roles and an ethic of tagging along.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridisk styring i og av skolen.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2015). State School Inspection in Norway and Sweden: A comparative study of key actors' legal practices, legal statutes, and policy.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Interpreting modes of governing - a conceptual, comparative-historical approach to education policy analysis.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Governing by feedback through the new state inspection handbook in Norway .
  • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridiske og pedagogiske utfordringer i skolen og barnehagen.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes?
  • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2014). Skoleledelse og juss.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool: Institutional expectations from the County Governor inspectors’ and leaders’ point of view.
  • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
  • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
  • Hall, Jeffrey (2013). Skoleledelse, juss og legal styring.
  • Welstad, Trond-Erik & Hall, Jeffrey Brooks (2013). Digital Legal Resources for Use in the Education of School Leaders and Teachers.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 7(1).
  • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Felles nasjonalt tilsyn - valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Nasjonalt tilsyn: Hva trenger vi det for? - Nye funn fra en komparativ tekstanalyse av nasjonale tilsyn i Sverige og Norge.
  • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Governing modes, social networks and enactment - A comparative study of state school inspection in Norway and Sweden.
  • Hall, Jeffrey (2012). Ledelsesrelasjoner under ekstern intervensjon - Om en casestudie i Storbritannia.
  • Hall, Jeffrey (2012). Nasjonalt tilsyn i Norge og Sverige; "Jerngrep eller silkehanske"?
  • Hall, Jeffrey (2012). Taking off the rose tinted spectacles? Organizational Relationships through National Inspection; A Case Study in the U.K. Conference Paper, ECER 2012, Cádiz.
  • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Full text in Research Archive

  View all works in Cristin

  Published Jan. 23, 2012 1:32 PM - Last modified Oct. 19, 2021 10:50 AM