Kari Anne Rødnes

Image of Kari Anne Rødnes
Norwegian version of this page
Phone +47-22854834
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

 

 

Publications

 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(3), s 201- 213 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-02
 • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  68, s 46- 56 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004
 • Rødnes, Kari Anne (2014). Skjønnlitteratur i klasserommet : skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  8(1), s 17
 • Rødnes, Kari Anne (2014). Snakkefag eller fagsnakk? Litterære samtaler i norskfaget, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del III - God undervisning i skolefag.  s 349 - 369
 • Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole & Vold, Eva Thue (2014). Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  kap 9.  s 170 - 190
 • Rødnes, Kari Anne (2012). It's insanely useful!' Students' use of instructional concepts in group work and individual writing. Language and Education.  ISSN 0950-0782.  26(3), s 183- 199 . doi: 10.1080/09500782.2011.614050
 • Rødnes, Kari Anne (2009). Making Connections: Categorisations and Particularisations in Students’ Literary Argument. Argumentation: an international journal on reasoning.  ISSN 0920-427X.  23(4), s 531- 546 . doi: 10.1007/s10503-009-9166-7
 • Rødnes, Kari Anne & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Elevers meningsskaping av skjønnlitteratur - Samtaler og tekst. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  29(2), s 235- 249

View all works in Cristin

 • Rødnes, Kari Anne & Dolonen, Jan Arild (2017). Digitale dialoger med Samtavla. Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning..
 • Rødnes, Kari Anne & Rasmussen, Ingvill (2017). DiDiAC-prosjektet: Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 26- 29
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2016). Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?.
 • Rødnes, Kari Anne & Rasmussen, Ingvill (2016). Digitalised Dialogues across the Curriculum. Enhancing classroom dialogue by using Talkwall to "think together".
 • Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole & Frøytlog, Jo Inge Johansen (2016). Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills.
 • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 72- 77
 • Rødnes, Kari Anne & Hertzberg, Frøydis (2015). Kunnskap i skolen. Hva vi sådde og hva vi høstet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 33- 37
 • Rødnes, Kari Anne (2014). Erfaring og analyse. Elevers samtaler og skriving om litterær tekst..
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne & Fosse, Britt Oda (2013). Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism.
 • Rødnes, Kari Anne & de Lange, Thomas (2011). Veiledning til Kunnskapsløftet - En kartlegging av læreres bruk av veiledninger til læreplaner for fag og veiledning i lokalt læreplanarbeid.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2014 8:32 AM