Kari Anne Rødnes

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Kari Anne Rødnes
Norwegian version of this page
Phone +47 22854834
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

 

 

Publications

 • Skarpaas, Kaja Granum & Rødnes, Kari Anne (2022). Vocabulary Teaching Practices of L2 English in Upper Secondary Vocational Classrooms. Languages. ISSN 2226-471X. 7(1). doi: 10.3390/languages7010055.
 • Omland, Maren; Ludvigsen, Sten Runar & Rødnes, Kari Anne (2022). The role of querying: Investigating subject-oriented meaning-making. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100599.
 • Vrikki, Maria; Warwick, Paul & Rødnes, Kari Anne (2021). Developing a frame for action with digital technology through extending teacher noticing. Teacher Development. ISSN 1366-4530. 25(4), p. 393–410. doi: 10.1080/13664530.2021.1939769.
 • Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Omland, Maren & Cook, Victoria (2021). Who has power? An investigation of how one teacher led her class towards understanding an academic concept through talking and microblogging. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 98, p. 1–12. doi: 10.1016/j.tate.2020.103229. Full text in Research Archive
 • Rasmussen, Ingvill & Rødnes, Kari Anne (2020). Dialog + microblogging = flerstemmighed? In Dysthe, Olga; Ness, Ingunn Johanne & Kirkegaard, Preben Olund (Ed.), Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Forlaget Klim. ISSN 9788772044323. p. 217–249.
 • Omland, Maren & Rødnes, Kari Anne (2020). Building agency through technology-aided dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 26. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100406. Full text in Research Archive
 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2019). Learning as Gap-Closing In and Across Subject: Digitalised Dialogues Across the Curriculum. In Makitalo, Åsa; Nicewong, Todd E. & Elam, Mark (Ed.), Designs for Experimentation and Inquiry. Approaching Learning and Knowing in Digital Transformation. Routledge. ISSN 978-1-13-8592711. p. 31–49. Full text in Research Archive
 • Rødnes, Kari Anne (2019). Skjønnlitteratur og bærekraft - et bidrag fra norskfaget. In Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Ed.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. p. 61–75.
 • Rødnes, Kari Anne (2018). "Jeg hører på den hver dag, jeg". En 10. klasses arbeid med litterære virkemidler og rapptekster gjennom mikroblogging og samtaler . Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 42(4), p. 40–57.
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 102(3), p. 201–213. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-02.
 • Rødnes, Kari Anne (2014). Snakkefag eller fagsnakk? Litterære samtaler i norskfaget. In Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Ed.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. p. 349–369.
 • Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole & Vold, Eva Thue (2014). Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer. In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 170–190.
 • Rødnes, Kari Anne (2014). Skjønnlitteratur i klasserommet : skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 8(1). doi: 10.5617/adno.1097.
 • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 68, p. 46–56. doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004.
 • Rødnes, Kari Anne (2012). It's insanely useful!' Students' use of instructional concepts in group work and individual writing. Language and Education. ISSN 0950-0782. 26(3), p. 183–199. doi: 10.1080/09500782.2011.614050.
 • Rødnes, Kari Anne & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Elevers meningsskaping av skjønnlitteratur - Samtaler og tekst. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 29(2), p. 235–249.
 • Rødnes, Kari Anne (2009). Making Connections: Categorisations and Particularisations in Students’ Literary Argument. Argumentation: an international journal on reasoning. ISSN 0920-427X. 23(4), p. 531–546. doi: 10.1007/s10503-009-9166-7.

View all works in Cristin

 • Rødnes, Kari Anne (2021). 8th graders' ideas of contributing to sustainability - a study of students' talk and microblogging.
 • Rødnes, Kari Anne & Rasmussen, Ingvill (2017). DiDiAC-prosjektet: Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 26–29.
 • Rødnes, Kari Anne & Dolonen, Jan Arild (2017). Digitale dialoger med Samtavla. Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning.
 • Rødnes, Kari Anne & Rasmussen, Ingvill (2016). Digitalised Dialogues across the Curriculum. Enhancing classroom dialogue by using Talkwall to "think together".
 • Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole & Frøytlog, Jo Inge Johansen (2016). Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills.
 • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 72–77.
 • Rødnes, Kari Anne & Hertzberg, Frøydis (2015). Kunnskap i skolen. Hva vi sådde og hva vi høstet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 33–37.
 • Rødnes, Kari Anne (2014). Erfaring og analyse. Elevers samtaler og skriving om litterær tekst.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne & Fosse, Britt Oda (2013). Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism.
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2016). Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag? Utdanningsdirektoratet.
 • Rødnes, Kari Anne & de Lange, Thomas (2011). Veiledning til Kunnskapsløftet - En kartlegging av læreres bruk av veiledninger til læreplaner for fag og veiledning i lokalt læreplanarbeid. Utdanningsdirektoratet.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2014 8:32 AM - Last modified Feb. 2, 2021 4:52 PM