Kirsti Lyngvær Engelien

Head of Studies
Image of Kirsti Lyngvær Engelien
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Postal address postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  14(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.7913 Full text in Research Archive.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1239611 Full text in Research Archive.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611 Show summary
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 14.  s 157 - 169
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  103.  s 581 - 581
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 9.  s 113 - 116
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 12.  s 136 - 148
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
 • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  119.  s 664 - 669
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  10(2)
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser, I: Trine Fossland; Kirsti Rye Ramberg & Eva Gjerdrum (red.),  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-54-8.  Kapittel 14.  s 157 - 164
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica & Nore, Hæge (2011). Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 11.  s 211 - 230
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal.  ISSN 1551-3696.  s 1813- 1818 Show summary
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Et digitalt sprang!, I: Mats Ekholm; Torbjørn Lund; Knut Roald & Beate Tislevoll (red.),  Skoleutvikling i praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01596-5.  Kapittel 3.  s 35 - 55
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Using TPACK as a model for school development, In David Gibson & Bernie Dodge (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-78-9.  Paper.  s 3818 - 3823 Show summary
 • Nore, Hæge; Engelien, Kirsti Lyngvær & Johannesen, Monica (2010). TPACK as shared, distributed knowledge, In David Gibson & Bernie Dodge (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-78-9.  Paper.  s 3920 - 3925 Show summary
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform, In Ian Gibson; Roberta Weber; Karen McFerrin; Roger Carlsen & Dee Anna Willis (ed.),  Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-67-3.  Full paper.  s 4062 - 4068 Show summary
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2009). Å tenke historie og å skape historie, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  kap.15.  s 273 - 289
 • Skram, Harald Frode & Engelien, Kirsti Lyngvær (2009). Å tenke historie og å skape historie, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  kap.15.  s 273 - 290
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2007). Å tenke historie og å skape historie, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 15.  s 269 - 286

View all works in Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). A researcher’s identity.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Bruk av IKT i historieundervisningen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Methodological challenges - researcher as participant.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2010 9:19 AM - Last modified Nov. 8, 2017 2:59 PM