Kirsti Lyngvær Engelien

Head of Studies
Image of Kirsti Lyngvær Engelien
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Postal address postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 14(2). doi: 10.5617/adno.7913. Full text in Research Archive
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 24(2), p. 164–184. doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611. Full text in Research Archive
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo . Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 24(2), p. 164–184. doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme. In Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Ed.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. p. 664–669.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education. In Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Ed.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. p. 581–581.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning. In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 157–169.
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser. In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 136–148.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 117–126.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser. In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 113–116.
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 10(2).
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), p. 281–299.
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser. In Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye & Gjerdrum, Eva (Ed.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-54-8. p. 157–164.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica & Nore, Hæge (2011). Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling. In Erstad, Ola & Hauge, Trond Eiliv (Ed.), Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205361157. p. 211–230.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal. ISSN 1551-3696. p. 1813–1818.
 • Nore, Hæge; Engelien, Kirsti Lyngvær & Johannesen, Monica (2010). TPACK as shared, distributed knowledge. In Gibson, David & Dodge, Bernie (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-78-9. p. 3920–3925.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Using TPACK as a model for school development. In Gibson, David & Dodge, Bernie (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-78-9. p. 3818–3823.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Et digitalt sprang! In Ekholm, Mats; Lund, Torbjørn; Roald, Knut & Tislevoll, Beate (Ed.), Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01596-5. p. 35–55.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform. In Gibson, Ian; Weber, Roberta; McFerrin, Karen; Carlsen, Roger & Willis, Dee Anna (Ed.), Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-67-3. p. 4062–4068.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2009). Å tenke historie og å skape historie. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. p. 273–289.
 • Skram, Harald Frode & Engelien, Kirsti Lyngvær (2009). Å tenke historie og å skape historie. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. p. 273–290.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2007). Å tenke historie og å skape historie. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. p. 269–286.

View all works in Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo .
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Bruk av IKT i historieundervisningen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Methodological challenges - researcher as participant.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). A researcher’s identity.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2010 9:19 AM - Last modified Nov. 8, 2017 2:59 PM