Kristin Helstad

Image of Kristin Helstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22854066
Mobile phone +47 95273101
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests:

My professional interests are in the areas of teacher professional learning and school leadership. I have a special interest in teachers’ work with writing in and across the disciplines in secondary schools, and ways teachers and school leaders work with collective knowledge building in the organization.

PhD-project:

Collective knowledge building among teachers in upper secondary schools: writing across the disciplines
The project draws upon an intervention study where experts from the University cooperate with a group of teachers with the purpose of promoting writing in and across the disciplines. Special attention is paid to how the teachers make use of the resources, and how they explore their knowledge and practice connected to their work with student’s texts. The research questions are: How is professional knowledge negotiated? What kind of professional knowledge is at play? How do external experts and school leadership contribute to the processes? The project is designed as a case study with observations, sound recordings and interviews as main methods. The study investigates teachers` knowledge development at work place in a socio-cultural perspective.
PhD Programme Institution: Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo
 

Educational background:

 2008- 2012: PhD student

1996: Master in Norwegian Language and Literature (mother tongue teaching and didactics)

1993: School Development and Educational Leadership

Employment history:

2005- 2008: University lecturer, ILS, UIO

1998-2006:Senior Editor, Universitetsforlaget, Oslo

2004-2005: Head of studies in Teacher Education, Oslo University college

1987-1998: Teacher, supervisor and school leader in upper secondary school in Norway

 

Research interests:

 

 • Professional Learning among teachers

 • Work place learning in schools

 • Educational leadership and School Development

 • Mother tongue teaching

 • Writing across the disciplines

 • Academic Writing and student`s learning

.

Teaching:

Teaching and supervising master students at the Masterprogramme in Educational Leadership

Other functions:

Member of National Graduate School in Educational Research (NATED)
Member of the Faculty of Education’s research group, FALK - Learning at Work
Member of the Board, ILS

Publications

 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2020). Leadership in Upper Secondary School: Exploring New Roles When Teachers Are Leaders, In Lejf Moos; Elisabeth Nihlfors & Jan Merok Paulsen (ed.),  Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental but often forgotten perspectives.  Springer.  ISBN 978-3-030-55027-1.  Part V, kap 1.  s 173 - 189
 • Helstad, Kristin; Bekkelien, Monica & Solstad, Are (2019). Skoleutvikling på ungdomstrinnet - profesjonalisering innenfra og utenfra, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 9.  s 165 - 184
 • Helstad, Kristin; Joleik, Norhild & Klavenes, Eileen Holm (2019). Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 8.  s 145 - 163
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  kapittel nr. 1.  s 13 - 28
 • Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Helstad, Kristin & Dahlbakk, Ann-Therese (2017). Ledelse gjennom lærersamarbeid: stram styring eller frie tøyler?, I: May Britt Postholm; Thomas Dahl; Erlend Dehlin; Gunnar Engvik; Eirik J. Irgens; Anita Normann & Alex Strømme (red.),  Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027876.  Kapittel 4.  s 125 - 145
 • Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2017.1389225 Full text in Research Archive.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line & Helstad, Kristin (2017). Læringsbaner og profesjonsidentitet, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  kapittel 9.  s 171 - 188
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). Med mappen som redskap i kampen om teksten, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  Kapittel 6.  s 97 - 126
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). "You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  18(1), s 81- 108 Full text in Research Archive.
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 145- 165 . doi: 1504-9922
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2016). Student formation in higher education: teaching approaches matter. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  21(8), s 962- 977 . doi: 10.1080/13562517.2016.1207624
 • Helstad, Kristin (2015). Ledelse i klasserommet og i skolen som organisasjon, I: Anne Berit Emstad & Elin Angelo (red.),  Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202482459.  kapittel 2.  s 46 - 64
 • Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2014). Profesjonsutvikling i skolen, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 1.  s 17 - 38
 • Helstad, Kristin (2014). Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i tverrfaglige læringsfellesskap, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  kap 7.  s 134 - 151
 • Helstad, Kristin (2014). Når lærere lærer. Et teoretisk og empirisk bidrag til forståelser av læreres kunnskapsutvikling i skolen, I: Atle Skaftum; Per Henning Uppstad, & Arne Johannes Aasen (red.),  Skriv! Les!2.  Akademika forlag.  ISBN 9788232103812.  Artikkel.  s 197 - 216
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 18.  s 331 - 349
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2014). Når lærere lærer om skriving. Betydningen av ledelse og ekstern støtte, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del II, kapittel 15.  s 277 - 300
 • Roe, Astrid & Helstad, Kristin (2014). Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  I del 2: Å lære å skrive.  s 171 - 193
 • Helstad, Kristin & Hertzberg, Frøydis (2013). Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole, I: Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum (red.),  Literacy i læringskontekster.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40598-4.  Del 4, kap. 5.  s 225 - 248
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2013). Knowledge Creation in Teachers’ Professional Development: Tensions between Standardization and Exploration, In Anna-Lena Østern; Kari Smith; Torill Ryghaug; Thorolf Krüger & May Britt Postholm (ed.),  Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0193-1.  Artikkel.  s 163 - 184
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2013). Leadership as Relational Work: Risks and Opportunities. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  16(3), s 245- 262 . doi: 10.1080/13603124.2012.761353
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2012). Teachers' talk on students' writing: Negotiating students' texts in interdisciplinary teacher teams. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  28(4), s 599- 608 . doi: 10.1016/j.tate.2012.01.004
 • Helstad, Kristin (2011). Ledelse og lærerarbeid i videregående skole. Vilkår for kollektiv kunnskapsutvikling, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kap 10.  s 225 - 249
 • Helstad, Kristin (2011). Skriveprosjektet som skoleutvikling. Lærersamarbeid og lederutfordringer i videregående skole, I: Karl Henrik Flyum & Frøydis Hertzberg (red.),  Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017549.  Del 3.  s 201 - 221
 • Röthle, Monika & Helstad, Kristin (2000). Temaarbeid på norsk: forord til den norske utgaven av "Glassfugler i skyene" kapittel 1, I:  Glassfugler i skyene.  Universitetsforlaget.  s 11 - 30

View all works in Cristin

 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (red.) (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  206 s.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2017). Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202482473.  186 s.
 • Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (red.) (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  353 s.

View all works in Cristin

 • Helstad, Kristin (2020). School-based development online:​ Resources for professional learning and school development?​.
 • Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (2020). School development in Norwegian research.
 • Helstad, Kristin (2019). Ledelse i forlkehøgskolen - fmellom visjoner og drift?.
 • Helstad, Kristin (2019, 02. desember). Om ledelse og nye roller i skolen Podcast for "Rekk opp hånda" https://martinjohannessen.blogspot.com/2019/12/podcast-rekk-opp-handa-ep-72-ledelse-i.html?m=1. [Internett].  Facebook, instagram.
 • Helstad, Kristin (2019, 18. september). Relasjoner i skolen - hvordan skape et godt miljøi klassen? Podcast for Lærerrommet i regi av Utdanningsforbundet https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/larerrommet-hvordan-skape-et-godt-miljo-i-klassen/. [Internett].  Facebook.
 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders.
 • Helstad, Kristin (2018). Kunnskapsarbeid i skolen – skoleledernes rolle.
 • Helstad, Kristin (2018). Ledelse i klasserommet - et læringsperspektiv. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 60- 64
 • Helstad, Kristin (2018). Ledelse og profesjonsutvikling i skolen.
 • Helstad, Kristin (2018). Læreren som regissør.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Quality in higher education: The intertwined relationship between didactics and leadership.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Tools for leading teaching in higher education.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2018). Leadership for Learning: What does it look like in the Classroom?.
 • Helstad, Kristin (2017). Fra plan til praksis; Forankring av utviklingsarbeid i organisasjonen.
 • Helstad, Kristin (2017). Prosesser og verktøy for ledelse gjennom FYR.
 • Helstad, Kristin (2017). Verdien av skolebasert profesjonsutvikling.
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in initial teacher education: a case study.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). The significance of academic literacies in learning mathematics when students are becoming teachers: Learning from an "excellent” teacher educator.
 • Helstad, Kristin (2016). Arbeid med faglige tekster for de to antologiene "Ungdomstrinn i utvikling".
 • Helstad, Kristin (2016). Kunnskapsutvikling gjennom utforskende samtaler.. [Video ].
 • Helstad, Kristin (2016). Ledelse og profesjonsutvikling i videregående skole.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2016). Ledelse i klasserommet. Læreren som regissør.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2016). Psykisk helse i skolen: Lærerens arbeid i klasserommet.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Helstad, Kristin (2015). Hvordan lærer lærere i fellesskap?.
 • Helstad, Kristin (2015). Kollektiv kunnskapsutvikling i skolen.
 • Helstad, Kristin (2015). Kunnskapsutvikling blant lærere: Betydningen av ledelse og ekstern støtte.
 • Helstad, Kristin (2015). Ledelse for læring Sammenhenger mellom ledelse, lærerarbeid og elevenes læring.
 • Helstad, Kristin (2015). Profesjonelle samtaler i skolen.
 • Helstad, Kristin (2015). Profesjonslæring og ledelse.
 • Helstad, Kristin (2015). Teachers as Leaders.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2015). Student formation in teacher education: Approaches to teaching writing matter.
 • Helstad, Kristin (2014). Leadership for Professional Learning and SchoolDevelopment A Relational Perspective.
 • Helstad, Kristin (2014). Leadership for professional learning in school settings.
 • Helstad, Kristin (2014). Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 70- 75
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2014). Klasseledelse - verktøy for ledelse og læring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 34- 39
 • Wittek, Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2014). Processes of writing and learning in teacher education – the impact of different experiences.
 • Helstad, Kristin (2013). Knowledge Creation in Teachers' Professional Development: The Significanse of Objectoriented Talk.
 • Helstad, Kristin (2013). Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag. Full text in Research Archive.
 • Helstad, Kristin (2012). Knowledge Creation in Teachers' Professional Development: Coping with Standards, Exploration and Uncertainty when working with Student Writing.
 • Helstad, Kristin (2012). Knowledge at Play: Teachers' and Experts' Collaborative Work on Student Writing.
 • Helstad, Kristin & Rossland, Kjersti (2012). Sakprosa i skolen. Eksempler på undervisningsopplegg. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 35- 39
 • Helstad, Kristin (2011). Kollektiv kunnskapsutvikling på arbeidsplassen – Utfordringer og muligheter i et ledelsesperspektiv.
 • Helstad, Kristin (2011). Læringsledelse i teori og praksis – Skoleledernes ansvar og oppgaver.
 • Helstad, Kristin (2011). Skriveprosjekt som skoleutvikling. Lederutfordringer og lærersamarbeid i videregående skole.
 • Helstad, Kristin (2011). Teachers’ talk on students’ writing: Negotiating students’ texts in interdisciplinary teacher teams.
 • Helstad, Kristin; Hertzberg, Frøydis & Flyum, Karl Henrik (2011). Skrivekulturer I videregående skole. Ulike normer og praksiser.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2011). Pushing the Boundaries across School Subjects - Leading Teachers’ Collective Learning.
 • Helstad, Kristin (2010). ”Men hvorfor fikk han tre, er det noe galt med diskusjonsdelen?” Lærersamtaler om skriving på tvers av fag.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2010). Creating the conditions for collective knowledge building in upper secondary schools – the influence of leadership.
 • Flyum, Karl Henrik; Helstad, Kristin; Løveid, Live & Bratlie, Ellen (red.) (2009). Skriving i alle fag II – underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Acta Didactica Oslo. 4.
 • Helstad, Kristin (2009). Mer sakprosa i skolen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.
 • Helstad, Kristin (2009). Teachers’ learning and conversations about writing across the disciplines.
 • Helstad, Kristin (2009). Teacher`s learning at the work place – In what ways do expert participants contribute to the processes of knowledge building?.
 • Helstad, Kristin (2008). Developing teachers` knowledge – Between school subjects, relations and repertoire.
 • Helstad, Kristin (2008). Professional learning through talk in practise.
 • Helstad, Kristin (2008). Skriv deg inn i debatten! Presentasjon av et skriveprosjekt for studenter i Utdanningsledelse.
 • Helstad, Kristin (2008). Teachers` conversations about writing across the disciplines.
 • Helstad, Kristin & Michaelsen, Eva Elisabeth (2008). Etterutdanning – nye kurs eller ny kurs?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Helstad, Kristin (2007). Fagdidaktikk og organisasjonsdidaktikk. Utvikling av lærerkompetanse i et skolueutviklingsperspektiv.
 • Helstad, Kristin (2007). Writing for learning and learning for life? Writing and supervision in the masterprogramme for Educational leadership.
 • Helstad, Kristin (2006). Skrive for hva? Skriving og veiledning i masterstudiet i Utdanningsledelse.
 • Helstad, Kristin (1998). Muntlig norsk, I:  Gjennom språket. ressursbok for læreren.  Det Norske Samlaget.  Kapittel 10.
 • Helstad, Kristin & Roe, Astrid (1996). Om vi ikke bruker alt, så bruker vi noe. Prosessorientert skrivepedagogikk i ungdomsskolen.
 • Helstad, Kristin & Roe, Astrid (1995). Evaluering av alternativ eksamen i ungdomsskolen.
 • Helstad, Kristin (1989). Vesaas i ungdomsskolen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:22 AM - Last modified Jan. 22, 2016 11:33 AM

Projects