ma

Image of person
Could not get user data from external service

Educational background:

2002: Advanced Degree/Master Degree in Education
Phd student from 1.01.05

Employment history
1976-1977: Teacher Måsøy kommune
1977-1987: Teacher Røyken kommune
1987-1988: Supervicor, Røyken kommune
1994-2001: Primary Principal ,Røyken kommune
2001-2002: Supervisor, Røyken kommune
2003-2004: Educational leader on municipality level, Røyken kommune
2004-2009  : Seniorlecturer , Faculty of teacher education and school development  University of Oslo
2009: Associate professor

 Research interests:

Profecional interests are in the field of school development, educational administration and leadership, reading instruction, action research and activity theory

Teaching:

 Project leader for the program: "National Education for Head Teachers" at ILS.

 

 

Publications

View all works in Cristin

 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2019). Mellomleder i skolen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2154-7.  142 s.
 • Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (red.) (2017). Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  391 s.
 • Aas, Marit (2016). Bli en bedre skoleleder. Gruppecoaching som verktøy. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027562.  176 s.
 • Aas, Marit (2013). Ledelse av skoleutvikling. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02240-6.  167 s.
 • Aas, Marit (2013). Å utforske prakasis - videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.

View all works in Cristin

 • Aas, Marit (2019). Group coaching for role clarity.
 • Aas, Marit (2019). Gruppecoaching.
 • Aas, Marit (2019). Gruppecoaching og veiledning.
 • Aas, Marit (2019). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity.
 • Aas, Marit (2019). Ledelse av profesjonelle diskusjoner.
 • Aas, Marit (2019). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Hvordan får vi det til?.
 • Aas, Marit (2019). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Vi vil men får det ikke til..
 • Aas, Marit (2019). Ledelse av skolens profesjonsfellesskap i praksis.
 • Aas, Marit (2019). Ledelse av skoleutvikling gruppecoaching og gruppeveiledning.
 • Aas, Marit (2019). Mellomleder i skolen. Status of utfordringer.
 • Aas, Marit (2019). Mellomleder i skolen. Status og utfordringer.
 • Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Group coaching for school leadership development.
 • Aas, Marit (2018). Change! Lede innovasjonsprosesser.
 • Aas, Marit (2018). Den ekspansive læringsmodellen som modell for skuleutvikling.
 • Aas, Marit (2018). Leading professional group discussions: A challenge for principals?.
 • Aas, Marit & Halvorsen, Kjell-Atle (2018). Forskningsbasert evaluering av Benchlearning - rapport 2.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Aksjonsforskning.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Presentasjon områdemøte - Ullensaker kommune.
 • Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (2017). Å lede i fremtidens skole, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  1.  s 13 - 30
 • Møller, Jorunn & Aas, Marit (2017). Improving low-performing schools– the interplay of district and school leadership, culture and student achievement – A Norwegian example.
 • Paulsen, Jan Merok & Aas, Marit (2017). Fremtidens skoler ledes nå, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  17.  s 373 - 386
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2016). Group coaching that promotes self-efficacy and role clarity among school leaders.
 • Aas, Marit & Törnsén, Monika (2016). Editorial: Nordic studies in education: Special issue: Educational leadership in nordic countries. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  36(2), s 81- 85 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-02-01
 • Aas, Marit & Törnsen, Monika (2016). Norske og svenske skolelederprogram - en sammenlikning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 56- 61
 • Aas, Marit (2015). Skolebasert kompetanseutvikling og læreres læring i skolen som organisasjon.
 • Aas, Marit (2015). Utvikling av veilederrollen gjennom gruppecoaching.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Møller, Jorunn; Aas, Marit; Johansson, Olof; Ârlestig, Helene; Ahlström, Björn & Norberg, Katarina (2015). Leadership in Low- and Underperforming Schools – A Scandinavian Example.
 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Aas, Marit (2015). Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study.
 • Aas, Marit (2014). Benchlearning og aksjonsforskning, prosessledelse.
 • Aas, Marit (2014). Group Coaching: A New Way Of Constructing Leadership Identity?.
 • Aas, Marit (2014). Ledelse av skoler i utvikling.
 • Aas, Marit (2014). Ledelse av skoleutvikling.
 • Aas, Marit (2014). Ledelse av skoleutvikling.
 • Aas, Marit (2014). Teacher and Leadership development for School Improvement”.
 • Aas, Marit (2014). The Norwegian National Principal Training Programme: Linking Theory and Practice.
 • Aas, Marit (2014). Å utforske praksis.
 • Aas, Marit; Flückiger, Bev; Törnsen, Monika; Nicolaidou, Maria; López-Yáñez, Julián; Sánchez-Moreno, Marita; Lovett, Susan & Lazarová, Bohumíra (2014). Reflection through coaching: Approach and first findings.
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Ballangrud, Britt (2014). Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case.
 • Aas, Marit & Ottesen, Eli (2014). A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case.
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein & Gram, Ida (2014). Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else & Skrøvset, Siw (2014). Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools.
 • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2014). Reflection as a learning tool in leadership training.
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2013). Does the Taxonomy of Instructional and Transformational Leadership fit the Norwegian Context of School Leadership.
 • Aas, Marit (2012). Dialog og ledelse. Presentasjonsteknikk for skoleledere.
 • Aas, Marit (2012). Educational methods and transnational trends.
 • Aas, Marit (2012). Endringsledelse.
 • Aas, Marit (2012). Fra individuell til kollektiv læring, eksempel fra Reggio Emilia.
 • Aas, Marit (2012). Hva er mulige konsekvenser av programdesign i forhold til å skape endrings- og utviklingsprosesser hos lederne og på deres skoler?Kopling teori og praksis: Opplegg og innhold i ferdighetstrening og arbeidskrav i programtilbudene.
 • Aas, Marit (2012). Hva sier forskningen om et helhetlig læringsmiljø?.
 • Aas, Marit (2012). National Governance and Local Development.
 • Aas, Marit (2012). School Leadership: Between National Governance and Local Development.
 • Aas, Marit (2012). Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole. [Video ].
 • Aas, Marit (2011). Activity Theory and Educational Leadership: A Story of Overcoming Individualism.
 • Aas, Marit (2011). Analyzing School Leadership Practice from a CHAT perspective.
 • Aas, Marit (2011). Developing School reading instruction: An Action research project.
 • Aas, Marit (2011). Fra individuell til kollektiv læring, ett eksempel fra praksis.
 • Aas, Marit (2011). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  8.  s 186 - 201

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:21 AM - Last modified Dec. 22, 2010 11:47 AM

Projects