Marit Kjærnsli

Image of Marit Kjærnsli
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Educational background:

 Cand. scient, University of Oslo, 1989

Research interests:

Large-scale international assessment of students' achievement

Gender and science education

Current activities:

 National Project Manager for PISA 2009 and was the same for PISA 2006 and PISA 2003

 

 

Publications

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Bjørnsson, Julius Kristjan (2021). Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag? . In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr & Kjærnsli, Marit (2021). Praktiske aktiviteter i naturfag - muligheter for økt elevaktivitet og faglig fordypning? In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Show all 7 contributors for this article] (2021). Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Show all 7 contributors for this article] (2021). Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Forskningsdesign og metode. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Karlsen, Solveig; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). En studie av kvalitet i naturfagundervisning. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Show all 14 contributors for this article] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. In Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Ed.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. p. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere? In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 222–241. doi: 10.18261/9788215040066-2020-09. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 21–45. doi: 10.18261/9788215040066-2020-02. Full text in Research Archive
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Kjærnsli, Marit (2020). Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching. ISSN 0022-4308. 57, p. 1400–1429. doi: 10.1002/tea.21657. Full text in Research Archive
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.7862. Full text in Research Archive
 • Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene & Eklöf, Hanna (2018). Nordic students' interest and self-belief in science. In Ministers, Nordic Council of (Eds.), Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordic Council of Ministers:. ISSN 978-92-893-5565-0. p. 95–122. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe & Kjærnsli, Marit (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 94–127. doi: 10.18261/9788215030067-2018. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 94–107.
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 49–72.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 32–49.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 11–32.
 • Müller, Katharina; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Schiepe-Tiska, Anja & Kjærnsli, Marit (2016). Theoretical and Empirical Foundations for Investigating Classroom-Level Processes . In Kuger, Susanne; Klieme, Ekchard; Jude, Nina & Kaplan, David (Ed.), Assessing Contexts of Learning. An International Perspective. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-45356-9. p. 423–447. doi: 10.1007/978-3-319-45357-6_17.
 • Kjærnsli, Marit & Rohatgi, Anubha (2016). Læringsmiljøet i skolen. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 172–190.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2016). Students' test motivation in PISA: the case of Norway. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 27(3), p. 406–422. doi: 10.1080/09585176.2016.1156004.
 • Kjærnsli, Marit (2013). Naturfag i PISA. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 157–177.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). PISA 2012 - sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 13–42.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2013). Læringsmiljøet i skolen. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 261–276.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2013). Resultater fra skolespørreskjemaet. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 237–259.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 491–505.
 • Angell, Carl & Kjærnsli, Marit (2012). "Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier. In Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. p. 97–110.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Eklöf, Hanna & Kjærnsli, Marit (2012). Hva vet vi om elevers testmotivasjon?Erfaringer fra internasjonale og nasjonale undersøkelser i Norge og Sverige. In Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. p. 84–96.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), p. 121–144. doi: 10.1080/09500693.2011.518642.
 • Kjærnsli, Marit (2010). Naturfag i PISA. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 159–178.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Throndsen, Inger (2010). Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 178–192.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2010). Er norske elever motivert for å gjennomføre PISA-prøven? In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 226–236.
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole? In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 237–244.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). PISA 2009 - sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 13–30.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective. In Matti, Tomas (Eds.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. p. 75–95.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2008). Country Profiles of Scientific Competence in TIMSS 2003. Educational Research and Evaluation. ISSN 1380-3611. 14(1), p. 73–85.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 178–190.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 191–211.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 13–34.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 36–53.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 57–76.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 77–107.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 110–118.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 128–154.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 156–177.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 213–245.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 247–262.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922.

View all works in Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245038439. 290 p.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027470. 227 p. Full text in Research Archive
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02323-6. 324 p.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2012). Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02004-4. 294 p.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01735-8. 274 p.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01146-2. 313 p.

View all works in Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Forord. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact .
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2018). Gir norsk skole like muligheter for alle? Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit (2018). Betydningen av PISA. Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Kjærnsli, Marit (2012). Om naturfagundervisning i Norge og Verden – fra internasjonale undersøkelser.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Naturfag i PISA. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 110–114.
 • Kjærnsli, Marit & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2011). Students' Test Motivation in PISA.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Youth's choice of science and their preference for science careers based on PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 25–25.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 5–5.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva kan PISA og andre internasjonale undersøkelser si om norsk skole?
 • Kjærnsli, Marit (2011). PISA 2009: Norske resultater i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva forteller PISA-resultatene oss om rekruttering til realfagene?
 • Kjærnsli, Marit (2011). PISA 2009 i et nordisk perspektiv.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva kan vi lære av PISA?
 • Kjærnsli, Marit (2010). På rett spor. resultater fra PISA 2009.
 • Kjærnsli, Marit (2010). Resultater fra PISA 2009.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2009). Om å løpe fra sitt ansvar. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 91–92.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2009). PISA-debatten. Kommentarer til spørreundersøkelsen om PISA-resultatene. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2009). Predictors for students’ choice of science careers.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Science Performance in a Nordic and International Perspective.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Hva kan de internasjonale undersøkelsene si om norsk skole?
 • Kjærnsli, Marit (2009). Hva PISA og TIMSS sier om norsk skole.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva forteller PISA 2006 om norsk skole? Horisont : næringspolitisk skriftserie. ISSN 1502-3699. p. 26–33.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva forteller PISA? Et dypdykk.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva kan vi lære av PISA? Hva måler undersøkelsen og hva måler den ikke.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva sier undesøkelser om jenters og gutters kompetanse i og holdninger til realfag?
 • Kjærnsli, Marit (2008). Samling i bånn - PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA - resultater og hva kan vi lære?
 • Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA 2006 - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva sier store undersøkelser om jenters og gutters kompetanser i og holdninger til realfag?
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA, Tid for tunge løft.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA-resultater.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2008). Hvordan kan vi ta i bruk oppgaver og resultater fra PISA 2006 for bedre å tilrettelegge opplæringen i naturfag, matematikk og lesing på ungdomstrinnet?
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2007). Tid for tunge løft. En presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). Utdanningsdirektoratet.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha & Eriksen, Anna [Show all 7 contributors for this article] (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215037356.
 • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93292-02-9.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Aug. 17, 2010 8:49 AM

Projects

No ongoing projects