Marit Kjærnsli

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Marit Kjærnsli
Norwegian version of this page
Phone +47 22854153
Mobile phone +47 97726569
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Educational background:

 Cand. scient, University of Oslo, 1989

Research interests:

Large-scale international assessment of students' achievement

Gender and science education

Current activities:

 National Project Manager for PISA 2009 and was the same for PISA 2006 and PISA 2003

 

 

Publications

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Bjørnsson, Julius Kristjan (2021). Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag? . In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr & Kjærnsli, Marit (2021). Praktiske aktiviteter i naturfag - muligheter for økt elevaktivitet og faglig fordypning? In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Show all 7 contributors for this article] (2021). Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Show all 7 contributors for this article] (2021). Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Forskningsdesign og metode. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Karlsen, Solveig; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). En studie av kvalitet i naturfagundervisning. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Show all 14 contributors for this article] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. In Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Ed.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. p. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere? In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 222–241. doi: 10.18261/9788215040066-2020-09. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 21–45. doi: 10.18261/9788215040066-2020-02. Full text in Research Archive
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Kjærnsli, Marit (2020). Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching. ISSN 0022-4308. 57, p. 1400–1429. doi: 10.1002/tea.21657. Full text in Research Archive
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.7862. Full text in Research Archive
 • Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene & Eklöf, Hanna (2018). Nordic students' interest and self-belief in science. In Ministers, Nordic Council of (Eds.), Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordic Council of Ministers:. ISSN 978-92-893-5565-0. p. 95–122. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe & Kjærnsli, Marit (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 94–127. doi: 10.18261/9788215030067-2018. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 94–107.
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 49–72.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 32–49.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 11–32.
 • Müller, Katharina; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Schiepe-Tiska, Anja & Kjærnsli, Marit (2016). Theoretical and Empirical Foundations for Investigating Classroom-Level Processes . In Kuger, Susanne; Klieme, Ekchard; Jude, Nina & Kaplan, David (Ed.), Assessing Contexts of Learning. An International Perspective. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-45356-9. p. 423–447. doi: 10.1007/978-3-319-45357-6_17.
 • Kjærnsli, Marit & Rohatgi, Anubha (2016). Læringsmiljøet i skolen. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 172–190.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2016). Students' test motivation in PISA: the case of Norway. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 27(3), p. 406–422. doi: 10.1080/09585176.2016.1156004.
 • Kjærnsli, Marit (2013). Naturfag i PISA. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 157–177.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). PISA 2012 - sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 13–42.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2013). Læringsmiljøet i skolen. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 261–276.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2013). Resultater fra skolespørreskjemaet. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 237–259.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 491–505.
 • Angell, Carl & Kjærnsli, Marit (2012). "Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier. In Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. p. 97–110.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Eklöf, Hanna & Kjærnsli, Marit (2012). Hva vet vi om elevers testmotivasjon?Erfaringer fra internasjonale og nasjonale undersøkelser i Norge og Sverige. In Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. p. 84–96.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), p. 121–144. doi: 10.1080/09500693.2011.518642.
 • Kjærnsli, Marit (2010). Naturfag i PISA. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 159–178.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Throndsen, Inger (2010). Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 178–192.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2010). Er norske elever motivert for å gjennomføre PISA-prøven? In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 226–236.
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole? In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 237–244.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). PISA 2009 - sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Ed.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. p. 13–30.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective. In Matti, Tomas (Eds.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. p. 75–95.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2008). Country Profiles of Scientific Competence in TIMSS 2003. Educational Research and Evaluation. ISSN 1380-3611. 14(1), p. 73–85.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 178–190.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 191–211.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 13–34.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 36–53.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 57–76.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 77–107.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 110–118.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 128–154.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 156–177.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 213–245.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. p. 247–262.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922.

View all works in Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245038439. 290 p.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027470. 227 p. Full text in Research Archive
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02323-6. 324 p.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2012). Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02004-4. 294 p.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01735-8. 274 p.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01146-2. 313 p.

View all works in Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Forord. In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact .
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2018). Gir norsk skole like muligheter for alle? Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit (2018). Betydningen av PISA. Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Kjærnsli, Marit (2012). Om naturfagundervisning i Norge og Verden – fra internasjonale undersøkelser.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Naturfag i PISA. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 110–114.
 • Kjærnsli, Marit & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2011). Students' Test Motivation in PISA.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Youth's choice of science and their preference for science careers based on PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 25–25.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 5–5.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva kan PISA og andre internasjonale undersøkelser si om norsk skole?
 • Kjærnsli, Marit (2011). PISA 2009: Norske resultater i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva forteller PISA-resultatene oss om rekruttering til realfagene?
 • Kjærnsli, Marit (2011). PISA 2009 i et nordisk perspektiv.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva kan vi lære av PISA?
 • Kjærnsli, Marit (2010). På rett spor. resultater fra PISA 2009.
 • Kjærnsli, Marit (2010). Resultater fra PISA 2009.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2009). Om å løpe fra sitt ansvar. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 91–92.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2009). PISA-debatten. Kommentarer til spørreundersøkelsen om PISA-resultatene. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2009). Predictors for students’ choice of science careers.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Science Performance in a Nordic and International Perspective.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Hva kan de internasjonale undersøkelsene si om norsk skole?
 • Kjærnsli, Marit (2009). Hva PISA og TIMSS sier om norsk skole.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva forteller PISA 2006 om norsk skole? Horisont : næringspolitisk skriftserie. ISSN 1502-3699. p. 26–33.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva forteller PISA? Et dypdykk.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva kan vi lære av PISA? Hva måler undersøkelsen og hva måler den ikke.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva sier undesøkelser om jenters og gutters kompetanse i og holdninger til realfag?
 • Kjærnsli, Marit (2008). Samling i bånn - PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA - resultater og hva kan vi lære?
 • Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA 2006 - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva sier store undersøkelser om jenters og gutters kompetanser i og holdninger til realfag?
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA, Tid for tunge løft.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA-resultater.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2008). Hvordan kan vi ta i bruk oppgaver og resultater fra PISA 2006 for bedre å tilrettelegge opplæringen i naturfag, matematikk og lesing på ungdomstrinnet?
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2007). Tid for tunge løft. En presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Show all 7 contributors for this article] (2021). Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). Utdanningsdirektoratet.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha & Eriksen, Anna [Show all 7 contributors for this article] (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215037356.
 • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93292-02-9.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Aug. 17, 2010 8:49 AM

Projects