Ole Kristian Bergem

Image of Ole Kristian Bergem
Norwegian version of this page
Phone +47 22844125
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Educational background:

2009 PhD in Mathemathics Education at the University of Oslo. Dissertation: Individuelle versus kollektive arbeidsformer. En drøfting av aktuelle utfordringer i matematikkundervisningen i grunnskolen.

 

2002 Master in Mathematics Education at the University of Oslo

 

Undergraduate studies in: Anthropology, Philosophy, Mathematics, Spanish, Pedagogy

Research interests:

Classroom research in mathematics

 

International large scale assessment studies in mathematics
 

Current activities:

TIMSS

Publications

 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Mittal, Oleksandra & Ræder, Henrik Galligani (2020). Can teachers’ instruction increase low-SES students’ motivation to learn mathematics?, In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  10.  s 251 - 272 Show summary
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  14(1) . doi: 10.5617/adno.7946 Full text in Research Archive.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen & Bergem, Ole Kristian (2019). Opportunities to enact practice in campus courses: Taking a student perspective. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.  25(1), s 110- 124 . doi: 10.1080/13540602.2018.1526171 Full text in Research Archive. Show summary
 • Klette, Kirsti; Hammerness, Karen & Bergem, Ole Kristian (2019). Diversity in coherence: Strengths and opportunities of three programs.. Journal of Teacher Education.  ISSN 0022-4871.  25(1), s 110- 124 . doi: 10.1080/13540602.2018.1526171 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergem, Ole Kristian (2018). Undervisningskvalitet i norsk skole: status, trender og utfordringer. Analyser basert på data fra PISA og TIMSS i perioden 2000-2015., I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  Kapittel.  s 199 - 218 Full text in Research Archive.
 • Bergem, Ole Kristian (2016). Hovedresultater i matematikk, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  Kapittel 2.  s 22 - 43
 • Bergem, Ole Kristian (2016). Hovedresultater i naturfag, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  Kapittel 3.  s 44 - 62
 • Bergem, Ole Kristian (2016). Vi kan lykkes i realfag - viktige funn fra TIMSS 2015, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  Kapittel 10.  s 173 - 177
 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). TIMSS 2015, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  1.  s 11 - 21
 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Scherer, Ronny (2016). Undervisningskvalitet i Matematikk, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  Chapter 7.  s 120 - 136 Full text in Research Archive.
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2016). Hjemmebakgrunn, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  9.  s 158 - 172
 • Bergem, Ole Kristian (2015). "I Prefer to Take One Subject a Day", In  Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  Chapter 10.  s 149 - 164
 • Bergem, Ole Kristian (2015). "Mathematics Is My Favorite Subject!", In  Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  Chapter 11.  s 165 - 180
 • Bergem, Ole Kristian (2015). "Usually We Are Not Where the Teacher is", In  Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  Chapter 4.  s 47 - 62
 • Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2015). Conversations as Learning Tools in Mathematics: What Do Pupils Actually Learn?, In  Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  Chapter 9.  s 129 - 148
 • Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2015). Coherent teacher education programmes: taking a student perspective. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  49(3), s 313- 333 . doi: 10.1080/00220272.2015.1124145
 • Bergem, Ole Kristian (2014). The Cate-study; developing a student survey to measure coherence between theory and practice in teacher education programs.. Revista Congreso Universidad.  ISSN 2306-918X.  3(3)
 • Pepin, Birgit; Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2014). Rethinking Algebra Teaching in the Light of "Orchestration of Signs" - Exploring the "Equal Sign" in a Norwegian Mathematics Classroom, In Frederick Koon Shing Leung; Kyungmee Park; Derek Holton & David Clarke (ed.),  Algebra Teaching around the World.  Brill|Sense.  ISBN 9789462097063.  Kapittel 3.  s 39 - 57
 • Bergem, Ole Kristian & Pepin, Birgit (2013). Developing mathematical proficiency and democratic agency through participation : an analysis of teacher-student dialogues in a Norwegian 9th grade classroom, In Berinderjeet Kaur; Glenda Anthony; Minoru Ohtani & David Clarke (ed.),  Student voice in mathematics classrooms around the world.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-348-5.  9.  s 143 - 160
 • Bergem, Ole Kristian (2012). Arbeidsplaner, lærerstøtte og elevinnsats, I: Frode Rønning; Rolf Diesen; Halvor Hoveid & Ingar Pareliussen (red.),  FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2918-9.  Kapittel.  s 35 - 47
 • Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2012). Samtaler som læringsverktøy i matematikk: Hva lærer elevene?, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kap 16.  s 223 - 237
 • Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2010). Mathematical Tasks as Catalysts for Student Talk: Analysing Discourse in a Norwegian Mathematics Classroom, In Yoshinori Shimizu; Berinderjeet Kaur; Rongjin Huang & Davdid Clarke (ed.),  Mathematical Tasks in Classrooms Around The World.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6091-148-4.  Chapter 3.
 • Dalland, Cecilie & Bergem, Ole Kristian (2010). Arbeidsplaner alle forstår. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 42- 45
 • Bergem, Ole Kristian & Grønmo, Liv Sissel (2009). Undervisning i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 4.
 • Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Grønmo, Liv Sissel (2009). Undervisning i naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 7.
 • Grønmo, Liv Sissel & Bergem, Ole Kristian (2009). Et matematikkdidaktisk perspektiv på TIMSS, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 2.
 • Grønmo, Liv Sissel & Bergem, Ole Kristian (2009). Prestasjoner i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 3.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Onstad, Torgeir (2009). Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 9.
 • Bergem, Ole Kristian; Grønmo, Liv Sissel & Olsen, Rolf Vegar (2005). PISA 2003 og TIMSS 2003: Hva forteller disse undersøkelsene om norske elevers kunnskaper og ferdigheter i matematikk?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (Årg. 89, nr 1), s 31- 44 Show summary

View all works in Cristin

 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (red.) (2016). Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  206 s. Full text in Research Archive.
 • Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Roe, Astrid (2015). Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  195 s.
 • Bergem, Ole Kristian & Dalland, Cecilie (2010). Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering. Hva gjør vi?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01599-6.  110 s.

View all works in Cristin

 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena; Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). TIMSS 2019 - Kortrapport.
 • Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore; Ballester Pedroso, S. & Gonzalez Dosil, C. (2017). Opportunities to enact practice: Taking a student perspective..
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Hammerness, Karen Moore (2017). A student perspective: Opportunities to enact practice in campus courses..
 • Jenset, Inga Staal; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen; Bergem, Ole Kristian; Dossil, Cristina González & Pedroso, Sergio Ballester (2017). Panel: Coherencia entre la teoría y la práctica en la formación de profesores.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore & Bergem, Ole Kristian (2016). Diversity in coherence: A comparison of coherence across three teacher education programs.
 • Bergem, Ole Kristian; Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2015). Opportunities to enact practice, taking a student perspective.
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A. & Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene.
 • Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2015). Coherentie binnen de lerarenopleiding, de perceptie van de student.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Bergem, Ole Kristian & Lehre, Anne- Catherine W G (2014). Quality of Instruction and Teacher Motivation mediating the effect of School Emphasis on Academic Success on achievement.
 • Klette, Kirsti & Bergem, Ole Kristian (2012). TALIS Video Study: Report Backround Paper.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet.
 • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard & Wæge, Kjersti (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet.
 • Bergem, Ole Kristian (2010). Differences in Student Strategies in Work Plan Regulated Mathematics Classrooms in Norway.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Arbeidsplaner. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  (4)
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Et kritisk blikk på arbeidsplaner. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). HVA SKJER I KLASSEROMMETPISA+, FORSKNINGSBASERT OPPFØLGING AV PISA.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Hva forteller studiene TIMSS og PISA+ om norsk matematikkundervisning?.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Hva skjer i matematikklasserommet i norsk skole?.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Matematikk og arbeidsplanmetodikk. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Student Strategies in Work Plan Regulated Classrooms.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). TIMSS og PISA+ , Resultater, analyser og refleksjoner med hovedvekt på matematikkfaget.
 • Bergem, Ole Kristian (2008). The use of work plans in six Norwegian 9-th grade mathematics classrooms – a presentation of some problematic aspects in relation to students’ opportunities for appropriating mathematical knowledge.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Anmarkrud, Øistein; Arnesen, Nina Elisabeth; Bergem, Ole Kristian; Ødegaard, Marianne & Zachariassen, Jo-Rasmus Holt (2005). Categories for video analysis of classroom activites with a focus on the teacher.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergrem, Ole Kristian; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2004). Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2003. Acta Didactica. 5.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergrem, Ole Kristian; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2004). TIMSS 2003 med få ord.

View all works in Cristin

Published Aug. 31, 2010 11:20 AM - Last modified Jan. 10, 2011 1:40 PM