solvili

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

 • Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Lillejord, Sølvi (2020). Barriers to student active learning in higher education. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  s 1- 20 . doi: 10.1080/13562517.2020.1839746
 • Lillejord, Sølvi (2020). From "unintelligent" to intelligent accountability. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  21(1), s 1- 18 . doi: 10.1007/s10833-020-09379-y
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2019). Middle leaders and the teaching profession: building intelligent accountability from within. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  s 1- 25 . doi: 10.1007/s10833-019-09362-2 Show summary
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2019). Trapped Between accountability and professional learning? School leaders and teacher evaluation. Professional Development in Education.  ISSN 1941-5257. . doi: https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1585384
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi; Flórez Petour, María Teresa & Hopfenbeck, Therese N. (2019). Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  s 1- 24 . doi: 10.1007/s10833-019-09359-x Full text in Research Archive.
 • Lillejord, Sølvi; Elstad, Eyvind & Kavli, Håkon (2018). Teacher evaluation as a wicked policy problem. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  25(3), s 291- 309 . doi: 10.1080/0969594X.2018.1429388 Full text in Research Archive.
 • Lillejord, Sølvi (2017). Hva er relevant kunnskap i skolen?. Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD).  ISSN 2002-2832.  3(1), s 96- 101
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2016). Partnership in teacher education - a research mapping. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  39(5), s 550- 563 . doi: https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1252911
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lillejord, Sølvi (2013). Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  97(6), s 355- 369
 • Dysthe, Olga & Lillejord, Sølvi (2012). From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students. International Journal of Web Based Communities.  ISSN 1477-8394.  8(4), s 471- 485 . doi: 10.1504/IJWBC.2012.049561
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi; Wasson, Barbara & Vines, Arne (2011). Productive e-feedback in higher education - Some critical issues, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  kapittel 15.  s 243 - 258
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi; Wasson, Barbara & Vines, Arne (2011). Productive e-feedback in higher education : two models and some critical issues, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  kap 15.  s 243 - 258
 • Hattingh, Annemarie & Lillejord, Sølvi (2011). A networked pathway to the PhD: The African-Norwegian case of Productive Learning Cultures. Perspectives in Education.  ISSN 0258-2236.  29(3), s 100- 110
 • Lillejord, Sølvi (2011). Kunsten å være rektor, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kap 13.  s 284 - 299
 • Riese, Hanne; Samara, Akylina & Lillejord, Sølvi (2011). Peer relations in peer learning. International Journal of Qualitative Studies in Education.  ISSN 0951-8398.  25(5), s 601- 624 . doi: 10.1080/09518398.2011.605078
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Den profesjonelle lærer i møte med andre, I: Thomas Nordahl (red.),  Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0846-3.  Kapittel 8.  s 227 - 258
 • Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Å bli lærer, I: Thomas Nordahl (red.),  Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0846-3.  Kapittel 1.  s 9 - 31
 • Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Å utvikle seg som lærer, I: Thomas Nordahl (red.),  Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0846-3.  Kapittel 9.  s 261 - 282
 • Manger, Terje; Nordahl, Thomas & Lillejord, Sølvi (2010). Rett til læring i et fellesskap, I: Thomas Nordahl (red.),  Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0846-3.  Kapittel 2.  s 33 - 63
 • Jenssen, Eirik S. & Lillejord, Sølvi (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1), s 15 Show summary
 • Jenssen, Eirik & Lillejord, Sølvi (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  3(1)
 • Lillejord, Sølvi (2009). En skole for alle, I:  Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0845-6.  Kapittel 4.
 • Lillejord, Sølvi (2009). En skole for alle, I:  Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0845-6.  Kapittel 4.  s 91 - 115
 • Lillejord, Sølvi (2009). Læring som en praksis vi deltar i, I:  Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0845-6.  Kapittel 8.  s 217 - 245
 • Lillejord, Sølvi (2009). Å vokse inn i samfunnet, I:  Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0845-6.  Kapittel 2.  s 33 - 57
 • Lillejord, Sølvi & Dysthe, Olga (2009). Productive Horizontal Learning and Digital Tools, In Rune Johan Krumsvik (ed.),  Learning in the network society and the digitized school.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60741-172-7.  Epilogue.  s 311 - 315
 • Manger, Terje & Lillejord, Sølvi (2009). Livet i skolen. Introduksjon til boken, I:  Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0845-6.  Kapittel 1.  s 9 - 31
 • Lillejord, Sølvi & Dysthe, Olga (2008). Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  21(1), s 75- 89 . doi: 10.1080/13639080801957154 Show summary
 • Westrheim, Kariane & Lillejord, Sølvi (2007). A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  5(3), s 173- 185
 • Lillejord, Sølvi (2006). "Dialogen tar aldri slutt". Sosial læring i nettbasert undervisning, I: Halvor Bjørnsrud; Lars Monsen & Bjørn Overland (red.),  Utdanning for utvikling av skolen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35923-7.  Kapittel 5.  s 120 - 144
 • Lillejord, Sølvi (2006). Hvordan fremmer vi god læring i skolen?, I: Ragnhild Midtbø (red.),  Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid.  Bedre skole.  ISBN 82-91684-19-7.  Kapittel 5.  s 59 - 73
 • Lillejord, Sølvi (2006). Knowledge production and higher education in the 21st Century. South African Journal of Higher Education.  ISSN 1011-3487.  19, s 1315- 1320
 • Lillejord, Sølvi & Westrheim, Kariane (2006). På nett? Veiledning i IKT-basert master, I: Olga Dysthe & Akylina Samara (red.),  Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-207-4.  2:4.  s 183 - 206
 • Tolo, Astrid & Lillejord, Sølvi (2006). Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  90(2), s 120- 130
 • Hattingh, Annemarie & Lillejord, Sølvi (2005). Productive Learning Cultures: An African-Norwegian collaboration balancing academic quality with substantial support. Journal of International Cooperation in Education.  ISSN 1344-2996.  8(1), s 99- 110
 • Lillejord, Sølvi (2005). Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  25, s 81- 94
 • Lillejord, Sølvi (2005). Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  25(2), s 81- 94 Show summary
 • Lillejord, Sølvi (2004). Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning. Magasin for ledere.  ISSN 1501-5904.
 • Lillejord, Sølvi & Mkabela, Queeneth (2004). Indigenous and popular narratives - the educational use of myths in a comparative perspective. South African Journal of Higher Education.  ISSN 1011-3487.  18(3), s 257- 269
 • Lillejord, Sølvi & Søreide, Gunn Elisabeth (2003). "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems.  ISSN 1683-0296.  2(1), s 89- 97 Show summary
 • Lillejord, Sølvi & Søreide, Gunn Elisabeth (2003). Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems.  ISSN 1683-0296.  2(1), s 89- 97 Show summary
 • Lillejord, Sølvi & Søreide, Gunn Elisabeth (2003). Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems.  ISSN 1683-0296.  II
 • Fuglestad, Otto Laurits & Lillejord, Sølvi (2002). Culture as Process, In Louis Calitz; Otto L. Fuglestad & Sølvi Lillejord (ed.),  Educational Leadership in a new Millenium.  Heinemann Publ. Company.  Kapittel.
 • Fuglestad, Otto Laurits & Lillejord, Sølvi (2002). Culture as process: Leadership challenges in the construction of productive learning cultures, In Otto Laurits Fuglestad; Otto Laurits Fuglestad; Sølvi Lillejord & Louis Calitz (ed.),  Leadership in Education.  Heineman.  Kapittel 1.  s 3 - 14
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Meerkotter, Dirk & Fataar, Aslam (2002). Learning from each other: School development and social transformation, In Aslam Fataar; Dirk Meerkotter; Otto L. Fuglestad & Sølvi Lillejord (ed.),  Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.  Wyvern publ. company.  en.  s 1 - 12
 • Lillejord, Sølvi (2002). Productive Learning Cultures, In  The Virtual Challenge to International Cooperation in Higher Education.  Lemmens Verlag.  ISBN 3-932306-40-6.  kapittel.
 • Lillejord, Sølvi (2002). School evaluation, knowledge construction and organisational learning, In Aslam Fataar; Dirk Meerkotter; Otto L. Fuglestad & Sølvi Lillejord (ed.),  Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.  Wyvern publ. company.
 • Lillejord, Sølvi (2002). School evaluation, knowledge construction and organisational learning, In Aslam Meerkotter; Otto L. Fuglestad & Sølvi Lillejord (ed.),  Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.  Wyvern publ. company.
 • Lillejord, Sølvi (2002). School evaluation, knowledge construction and organizational learning, In Aslam Fataar; Dirk Meerkotter; Otto L. Fuglestad & Sølvi Lillejord (ed.),  Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.  Wyvern publ. company.  kapittel åtte.  s 113 - 126

View all works in Cristin

 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (2013). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1393-1.  321 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas & Helland, Turid (2013). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1391-7.  352 s.
 • Dale, Erling Lars; Gilje, Nils & Lillejord, Sølvi (2011). Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34509-9.  250 s.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (red.) (2010). Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008463.  292 s.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje & Lillejord, Sølvi (2010). Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008463.  292 s.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (red.) (2010). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0846-3.  292 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi & Nordahl, Thomas (2009). Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008456.  346 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas & Helland, Turid (2009). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0845-6.  346 s.
 • Lillejord, Sølvi & Fevolden, Trond (2005). Kvalitetsarbeid i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00809-7.  187 s.
 • Lillejord, Sølvi (2003). Ledelse i en lærende skole. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00140-8.  255 s. Show summary
 • Calitz, Louis; Fuglestad, Otto L. & Lillejord, Sølvi (ed.) (2002). Educational Leadership in a new Millenium. Heinemann Publ. Company.
 • Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L. & Lillejord, Sølvi (ed.) (2002). Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi & Calitz, Louis (ed.) (2002). Leadership in Education. Heineman.  282 s.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits; Fataar, Aslam & Meerkotter, Dirk (ed.) (2002). Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyern Publ. Company.
 • Meerkotter, Aslam; Fuglestad, Otto L. & Lillejord, Sølvi (ed.) (2002). Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company.
 • Calitz, Louis; Fuglestad, Otto Laurits & Lillejord, Sølvi (ed.) (2001). Leadership in Education. Heinemann Publ. Company.  ISBN 0796202184.  282 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Lillejord, Sølvi (2019). Intelligent Accountability in Education. Show summary
 • Frøjd, Elise Koppang; Lillejord, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (2018, 06. august). – God digital undervisning krever bedre pedagogikk. [Internett].  Forskning.no.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin & Nesje, Katrine (2018). De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review.
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2018). School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2017). Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt.
 • Børte, Kristin; Lillejord, Sølvi & Johansson, Lotta (2016). Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskningsoppsummering..
 • Lillejord, Sølvi & Johansson, Lotta (2016). Effekten av fysisk aktivitet i skolen – mange uavklarte spørsmål.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 11- 14
 • Lillejord, Sølvi; Vågan, Andre; Johansson, Lotta; Børte, Kristin & Ruud, Erik (2016). Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Søreide, Gunn Elisabeth; Tolo, Astrid & Lillejord, Sølvi (2015). Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne & Manger, Terje (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt..
 • Lillejord, Sølvi; Kristin, Børte; Erik, Ruud; Hauge, Trond Eiliv; Therese N., Hopfenbeck; Astrid, Tolo; Fischer-Griffiths, Peder & Smeby, Jens-Christian (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. Show summary
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder & Smeby, Jens-Christian (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Acta Didactica Oslo. 1.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen & Rogers, Paul M. (2011). A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen..
 • Jenssen, Eirik S. & Lillejord, Sølvi (2010). Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 8- 12 Show summary
 • Lillejord, Sølvi; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Dale, Erling Lars (2010). Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 9
 • Dysthe, Olga & Lillejord, Sølvi (2009). Using feedback to foster productive writing practices among master students.
 • Lillejord, Sølvi (2009). Læreren i en lærende skole.
 • Trippestad, Tom Are & Lillejord, Sølvi (2009). Pedagogikk og elevkunnskap. Show summary
 • Lillejord, Sølvi (2007). Behovet for faglig skoleledelse.
 • Lillejord, Sølvi (2007). Betydningen av god ledelse i skolen.
 • Lillejord, Sølvi (2007). Er demonstrasjonsskoler lærende organisasjoner?.
 • Lillejord, Sølvi (2007). Spenningen mellom politisk styring og profesjonell frihet.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Haug, Peder; Imsen, Gunn; Lillejord, Sølvi; Munthe, Elaine; Nergård, Jens-Ivar; Thuen, Harald & Turmo, Are (2006). En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004.
 • Lillejord, Sølvi (2006). Ledelse av lærende skoler: Kampen om tiden. Tid til å arbeide. Kommentarer til FAFO-undersøkelsen om lærerens arbeidstid.
 • Tolo, Astrid & Lillejord, Sølvi (2006). Teacher student's construction of teacher competence.
 • Lillejord, Sølvi & Dysthe, Olga (2005). Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion Paper based on two cases.
 • Valle, Roald; Lillejord, Sølvi & Roald, Knut (2005). Integrated learning? The development of web-based productive learning practices.
 • Lillejord, Sølvi (2004). Kultur og læring. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 48
 • Lillejord, Sølvi (2004). Ledelse i lærende organisasjoner. Magasin for ledere.  ISSN 1501-5904.  (4-5)
 • Lillejord, Sølvi (2004). "Mythological Narratives - the educational use of mythologies in a comparative perspective".
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth & Westrheim, Kariane (2004). "Tilpasset opplæring - et kvalitativt intervju" (undervisningsvideo i kvalitativ metode). [Video /  CD].
 • Lillejord, Sølvi (2003). "Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning". Magasin for ledere.  ISSN 1501-5904.  (5), s 20- 23 Show summary
 • Lillejord, Sølvi; Harnæs, Hilde; Strand, Morten; Nilssen, Sven Eirik; Petterson, Astrid & Løfsnæs, Elsa (2002). Evaluering av allmennlærerutdanningen ved fem norske institusjoner.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:21 AM - Last modified Sep. 24, 2010 2:29 PM

Projects

No ongoing projects