vanjaj

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

  • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847
  • Jahnsen, Vanja Røkkum (2002). Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 27- 31

View all works in Cristin

  • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Konferanseinnlegg:Lærerperspektiver på et skriveprosjekt basert på prosesskriving og eksplisitt modellering av revisjon. Synspunkter på en intervensjon. Show summary
  • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Presentasjon av en intervensjonstudie og didaktiske implikasjoner.
  • Jahnsen, Vanja Røkkum (2018). Eksplisitt skriveopplæring. Funn og didaktiske implikasjoner.
  • Jahnsen, Vanja Røkkum (2016). Faglig foredrag: Modellering som skrivestøtte for elever i vgs.
  • Jahnsen, Vanja Røkkum (2016). Konferanseinnlegg: Elevers arbeid med revisjon av egne tekster i norskfaget.

View all works in Cristin

Published Aug. 13, 2014 1:42 PM - Last modified Sep. 5, 2019 1:37 PM