Eva Kristin Narvhus

Image of Eva Kristin Narvhus
Norwegian version of this page
Phone +47 22856892
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Tags: EKVA

Publications

 • Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2013). Digital lesing, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  8.  s 201 - 218
 • Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2013). Elevers databruk hjemme og på skolen, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  9.  s 219 - 235
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Aasebø, Marie Cecilie (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1/2), s 13- 31
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 3.  s 58 - 84
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2010). Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kap 2.  s 31 - 58
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 8.  s 178 - 190
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 9.  s 191 - 211
 • Roe, Astrid; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny & Narvhus, Eva Kristin (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (5), s 360- 371

View all works in Cristin

 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Eriksen, Anna (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment.
 • Narvhus, Eva Kristin & Frønes, Tove Stjern (2012). PISAs digitale leseprøve - elever på nett.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009.
 • Vagle, Wenche; Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2009). Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen.
 • Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2005). Nasjonale prøver 2005, lesing for 10. trinn og grunnkurs. [DVD].

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Dec. 2, 2011 12:33 PM