Publication

In 2003 the project got an Education Quality First Prize from NOKUT (Norgesnettrådet) of NOK 400 000.

PLUTO reports national level

 • Ludvigsen S. & Rasmussen I. (2005). Modeller på reise - en analyse av lærerutdanningen.
 • ITU's summary report

PLUTO-ILS related reports/publications

 • Hauge, T.E., A. Lund, J.M. Vestøl (2007). Undervisning i endring. IKT, aktivitet og design. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Jahreie, C. F. & Ludvigsen, S. (2007): Portfolios as boundary object: Learning and change in teacher education. Research and Practice of Technology-Enhanced Learning, 2(3), 299-318
 • Ottesen, E. (2006). Talk in practice. Analysing student teaches' and mentors' discourse in internship. Dr. Polit. thesis. Faculty of Education, University of Oslo
 • Hauge, T.E. (2006). Digital case methodolgy in collaborative settings. As study of student teachers' co-construction of professional knowledge. In J. Enkenberg, M-B. Kentz & O. Hatakka (eds.) Emerging practices in educational technology. Savonlinna Department of Teacher Education, University of Joensuu, 44-70
 • Hauge, T.E. (2005). Portfolios and ICT as means of professional learning in teacher education. Studies in Educational Evaluation, 32, 23-36
 • Hauge, T.E. (2004). Praktisk-pedagogisk utdanning. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO
 • Wittek, L. (2003). Nye redskap for læring og vurdering - nye mulgheter og begrensninger. I Dysthe, O. & Engelsen, K.S. (red).Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer_._ Oslo : Abstrakt forlag, 63-84
 • Hauge, T.E. (2003). laæringsmapper som fornyingsredskap i praktisk-pedagogisk utdanning. I Dysthe, O. & Engelsen, K.S. (red). Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer. Oslo : Abstrakt forlag, 183-201
 • Ludvigsen, S. & Flo, C. (2002). Innovasjon i lærerutdanningen. Hvordan skapes endring. I Ludvigsen, S. & Hoel, T.L. (red.) Et utdanningssystem i endring. IKT og læring. Oslo: Gyldendal Akademisk, 83-106
 • Hauge, T.E. (2002). Casearbeid og mappevurdering i lærerutdanningen. I Ludvigsen, S. & Hoel, T.L. (red.) Et utdanningssystem i endring. IKT og læring. Oslo: Gyldendal Akademisk, 149-174
 • Skarpnord, R. (2002). Evaluering av praksis, bruk av IKT og arbeids- og vurderingsformer i deltidsstudiet praktisk pedagogisk utdanning.
 • Delrapport. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO (Oppdragsgruppen ved PFI)
 • Hauge, T.E. (2001). Casemetodikk og mappevurdering i lærerutdanningen. UNIPED nr. 2/01, 40-47
   
Published Dec. 3, 2010 12:52 PM - Last modified Sep. 24, 2013 2:00 PM