Publication

Among the published articles in peer reviewed journals


Elstad, E. (2009): Schools which are named, shamed and blamed by the media: school accountability in Norway. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21:173-189.
Chapters in books

Sivesind, K. & Bachmann, K.E. (2008) Hva forandres med nye standarder? Krav og utfordringer med Kunnskapsløftets læreplaner. In: Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad & Stefan T. Hopmann (eds.) Ansvarlighet i skolen Oslo: Cappelen Forlag

Bachmann,K.E. Sivesind, K. & Bergem, R. (2008) Regn med meg! Evaluering og ansvarliggjøring i skolen. In: Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad & Stefan T. Hopmann (eds.) Ansvarlighet i skolen Oslo: Cappelen Forlag

Engeland, Langfeldt. G. & Roald, K. Kommunalt handlingsrom: Hvordan forholder norske kommuner seg til ansvarsstyring i skolen? In: Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad & Stefan T. Hopmann (eds.) Ansvarlighet i skolen Oslo: Cappelen Forlag

Gro Kvaale & Eyvind Elstad (2008) “Det er ditt val!” Om fritt skuleval i norske kommunar. In: Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad & Stefan T. Hopmann (eds.) Ansvarlighet i skolen Oslo: Cappelen Forlag

Elstad, E. (2008) Ansvarliggjøringsmekanismer: Når skoleeier eller pressen stiller skoler til ansvar. In:Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad & Stefan T. Hopmann (eds.) Ansvarlighet i skolen, Oslo: Cappelen Forlag

Garmannslund,P.E., Eyvind Elstad & Gjert Langfeldt, G. (2008) Lærernes opplevelse av måling og rangering av kvalitetsaspekter ved undervisning og læringsprosesser. In: Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad & Stefan T. Hopmann (eds.) Ansvarlighet i skolen Oslo: Cappelen Forlag

Published Nov. 4, 2010 9:40 AM - Last modified Nov. 4, 2010 9:49 AM