Publication

Sivesind, K. (2014) Education in the Spirit of Archimedes: pertaining to the buoyancy of PISA. In: Transnational Policy Flows in European Education: the making and governing of knowledge, A. Nordin, D. Sundberg (Eds), Sense/Oxford Studies in Comparative Education

Elstad, E. (2010) PISA i norsk offentlighet: Politisk teknologi for styring og bebreidelsesmanøvrering In: PISA: Sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget

Elstad, E. (2010) Internasjonale storskalaundersøkelser: Bakgrunnen In: PISA: Sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget

Elstad, E. & Sivesind, K. (2010) OECD setter dagsorden In: PISA: Sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget

Elstad, E. (2009) Styring, ansvarliggjøring og ansvarsfraskrivelse. In E.L.Dale (ed.) Læreplan i et forskningsperspektiv, Oslo: Universitetsforlaget

Published Nov. 4, 2010 12:32 PM - Last modified July 17, 2015 10:39 AM