Publication

Published in peer reviewed journals

Christophersen, Elstad & Turmo (2010) Is teacher accountability possible? What influence does the teacher have over the pupil’s learning? Scandinavian Journal of Educational Research, 54 (5): 413–429

Elstad, E. & Turmo, A. (2010) Students’ Self-regulation and Teacher Influences in
Science: Interactions between Ethnicity and Gender, Research in Science & Technological Education, 28 (3): 225-236.

Elstad, E. & Turmo, A. (2009) The influence of the teacher’s sex on high school students’ engagement and achievement in science. International Journal of Gender, Science and Technology. 1 (1): 83-104.

Elstad, E. and Turmo, A. (2009): Students’ self-regulation and teachers’ regulating approaches in science. Journal of Baltic Science Education 8(1):35-43

Elstad, E. and Turmo, A. (2007) Kjønnsforskjeller i motivasjon, læringsstrategibruk og selvregulering i naturfag. NorDiNa, 3 (1): 57-75

Elstad, E. and Turmo, A.(2007) Strategibruk, motivasjon og interesse for naturfag: Hvilke forskjeller finnes mellom minoritetselever og majoritetselever i den videregående skolen? Tidsskrift for ungdomsforskning, 7 (2):23-44

Theoretical frameworks outlined in book chapters
Elstad, E. (2012) Volitional learning In: Encyclopedia of the sciences of learning. Seel, N.M. (ed.) Springer Verlag ISBN: 978-1-4419-1428-6

Elstad, E. (2012) Volition for learning In: Encyclopedia of the sciences of learning. Seel, N.M. (ed.) Springer Verlag ISBN: 978-1-4419-1428-6

Elstad, E. (2012) Volitional learning strategies In: Encyclopedia of the sciences of learning. Seel, N.M. (ed.) Springer Verlag ISBN: 978-1-4419-1428-6

Elstad, E. (2006) Kontekstens innvirkning på elevers selvregulering og strategibruk. In: Elstad, E. & Turmo, A. (eds.): Læringsstrategier. Søkelys på lærerens praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Elstad, E. (2006) Skolens arbeid med læringsstrategier. In: Elstad, E. & Turmo, A. (eds.): Læringsstrategier. Søkelys på lærerens praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Elstad, E. & Turmo, A. (2006) Hva er læringsstrategier? In: Elstad, E. & Turmo, A. (eds.): Læringsstrategier. Søkelys på lærerens praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Published Nov. 4, 2010 12:44 PM - Last modified Nov. 4, 2010 12:45 PM