English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

  • naturfagtrobbel Er naturfag i trøbbel? 8. des. 2020

    En fersk internasjonal undersøkelse viser at norske ungdomsskoleelever har mye lavere kompetanse i naturfag enn elevene i våre nordiske naboland. På 9. trinn ligger vi ett år bak Sverige og faktisk to år bak Finland, fremhever forskerne bak den norske delen av undersøkelsen.

Forskerprofil

  • offentligphd Forskerprofilen: Det beste fra to verdener

    Det utdanningsvitenskapelige fakultet har fått sine to første Offentlig sektor ph.d- kandidater knyttet til skole. Nå skal forskning og praksis koples enda tettere sammen.