English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

  • samfunnsfag Korleis få elevane engasjert i samfunnsfag? 13. mai 2020

    Elevar med høg fagleg sjølvtillit og som opplever at faget bidreg til deires samfunnsdeltaking er dei som legg mest innsats i samfunnsfag, syner ein ny studie. Korleis kan læraren stimulere elevane sitt engasjement for faget?

Forskerprofil

  • mr-marco-qp1duyq8wsi-unsplash Forskerprofilen: Mellom håp og håpløshet

    Som mangeårig lærer har han lenge vært interessert i sammenhenger mellom samfunnsverdier og dannelse i skolen. Nå er Ole Andreas Kvamme spesielt opptatt av koblingen mellom verdier og klimakrisen.