Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen: Kva vi snakkar om når vi snakkar om lærarutdanninga

Vi veit lite om kva som er gode undervisingspraksisar i lærarutdanningsklasserommet, fortel førsteamanuensis Inga Staal Jenset.