English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn:

Forskningsprosjekter

Forskere

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

  • Studenter ved bord med pcer og kaffe. Illustrasjonsfoto. Lærarutdanninga må tenke nytt om eiga berekraftundervising

    Tverrfagleg arbeid krev endå meir tid, samarbeidsevne og nytenking enn forskarane var budde på. ─ Studentane i studien var vel så opptatte av å finne ut av det tverrfaglege som å sette seg inn i korleis berekraft er ei utfordring i samtida, fortel forskar.

Forskerprofil

Tema: Teknologirike klasserom

Hvilke krav må vi stille til de digitale verktøyene, til elevene og til lærerne? I en serie bidrag vil vi sette søkelyset på god pedagogikk i teknologrike klasserom.