English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn:

Forskningsprosjekter

Forskere

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

Tema: Livsmeistring

Ein livskunstnar må meistre mykje: verdival og kva meininga med livet eigentleg er, komplekse mellommenneskelege relasjonar, fysisk helse og eit virvar av tankar og følelsar. Men korleis gjer vi det, på skulen og utanfor? Og kan vi lære å bli endå betre til å meistre livet? Det utforskar vi i denne temaserien.

Tema: Teknologirike klasserom

Hvilke krav må vi stille til de digitale verktøyene, til elevene og til lærerne? I en serie bidrag vil vi sette søkelyset på god pedagogikk i teknologrike klasserom.