English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn:

Forskningsprosjekter

Forskere

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

Tema: Teknologirike klasserom

Hvilke krav må vi stille til de digitale verktøyene, til elevene og til lærerne? I en serie bidrag vil vi sette søkelyset på god pedagogikk i teknologrike klasserom.