Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen: Ut av klasserommet og inn i samfunnet

Han har forsket på alt fra data-software til piloter. Men det er samfunnsengasjerte elever som Alfredo Jornet brenner for.