Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen: Vil forstå klasserommet

Selv om hun jobber med prøver i stor skala, er Jelena Radisic opptatt av nytten for den enkelte skole, lærer og elev.