English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

  • heldigital Var lærerne klare for å bli heldigitale? 12. juni 2020

    – Lærerutdanningen må i større grad enn i dag forberede lærere på de ulike mulighetene og utfordringene ved digital undervisning, argumenterer forskere. De kommer med anbefalinger til hva vi kan lære av korona-pandemien.

Forskerprofil