UV-forsker vinner AEA-Europe forskerpris 2010

Årets vinner av Award for AEA-Europe New Assessment Researcher 2010 er Therese Nerheim Hopfenbeck, postdoc ved ILS.

Fotograf: Roger Murphy

Bakgrunn for tildelingen

Therese vant prisen blant annet på bakgrunn av doktoravhandlingen sin, hvor hun tar opp problemstillinger knyttet til målinger av læringsstrategier ved bruk av spørreskjemaer i PISA, og forskjeller mellom å måle strategier generelt eller i en spesifikk kontekst. Avhandlingen ser på i hvilken grad elever som skårer svakere på de faglige PISA-oppgavene er i stand til å forstå innholdet i spørsmålene om læringsstrategier.

Association for Educational Assessment – Europe

Målet for AEA-Europe (Association for Educational Assessment – Europe) er å fungere som en plattform for diskusjon og utvikling av pedagogisk vurdering, samt fremme og legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner og personer. AEA-Europe har opprettet en pris for "new assessment research". For å konkurere om denne prisen er det kriterier for søknadsprosedyre, blant annet brev til nominasjon fra to profesjonelle kollegaer som er medlem av AEA-Europe. Poenget med prisen er at den tildeles en ny og lovende forsker: som har forsket på pedagogisk vurdering i mindre enn seks år, men som allikevel har gjort vesentlig bidrag til feltet og som planlegger sin videre forskning knyttet til pedagogisk vurdering.

Prisen består av:

  • et sertifikat og et stipend på 500 Euro
  • anledning til å holde en keynote presentasjon på den årlige AEA-Europe konferansen
  • skriftlig versjon av presentasjonen sendes også til vurdering som publikasjon i tidskriftet Cadmo eller Assessment in Education

Prisen ble delt ut under konferansen i Oslo 4.-6. november 2010.

 

Publisert 13. nov. 2010 08:39 - Sist endret 16. apr. 2018 13:16