ProTed er første Senter for fremragende utdanning

Centre for Professional learning in Teacher education (ProTed) er tildelt status som Senter for fremragende utdanning. Senteret er et samarbeid mellom lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er vertsinstitutt for senteret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tolv institusjoner, åtte søknader

ProTed var i utgangspunktet en av åtte søkermiljøer til status som Senter for fremragende utdanning. Fire av søknadene gikk videre til en finalerunde. Etter grundig gjennomgang av søknader, med oppfølging og institusjonsbesøk, ble to hovedkriterier vektlagt av den sakkyndige komiteen:

  • Kvalitet i eksisterende utdanning
  • Plan for virksomhet, inkludert planer for innovasjon og spreiing

Komiteen vurderte etter dette ProTeds søknad til å være den beste og i styremøte 15. desember har NOKUT stilt seg bak denne vurderingen. Senteret er et samarbeid mellom lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, og hovedsetet for senteret er lagt til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på UiO.

Komiteens begrunnelse

Komiteens begrunnelse fokuserer på universitetenes samlede bredde i både utdanning og relevant forskning, men også på mulighet til spredning av ideer gjennom den brede kontakten med praksisskolene. Både UiO og UiT har solide utdanningsmiljøer, og samlet sett tilbyr de to universitetene masterutdannelser i alle nivåer i skolen. UiT tilbyr master i 1-7. trinn og 5-10. trinn, mens UiO tilbyr masterutdanning på 8-13. trinn.

Komiteen legger også vekt på ProTeds innovative karakter. Begrunnelsen legger vekt på det tette samarbeidet med avtakerfeltet ved UiT og de meget omfattende forskningsmiljøene ved UiO, og på hvordan ProTed planlegger å utnytte dette i utviklingen av lærerutdanningen.

Les mer på ProTeds nettsider

 

 

Publisert 15. des. 2011 15:31 - Sist endret 23. nov. 2022 10:44