VISIONS-konferansen vel gjennomført!

VISIONS-konferansen ble avsluttet med brask og bram fredag 20. mai, etter tre intense dager med plenumsforelesninger, paneldebatter, symposier og paperpresentasjoner. 

Foto: Shane Colvin

Den første dagen var viet utfordringer i den universitetsbaserte lærerutdanningen, der de to Stanford-forskerne Rachel Lotan og Karen Hammerness la grunnlaget for en interessant debatt om betydningen av visjoner. Hva innebærer det at så mange europeiske læresteder tilsynelatende mangler overordnede visjoner nedfelt i en helhetlig programplan for lærerutdanningen? Hva er egentlig visjoner, og er det noe vi burde ta opp ved våre egne institusjoner? Flere i forsamlingen gav uttrykk for at de fikk noe å tenke på etter denne debatten.

De to neste dagene dreide seg om undervisning i fagene. Språkdidaktikeren Helmut Vollmer fra Osnabrück Universität  og fysikkdidaktikeren Phil Scott fra Leeds University belyste fra hvert sitt ståsted hvordan læring i fagene må gå hånd i hånd med utvikling av et adekvat fagspråk, både i skriftlige arbeider og gjennom muntlige samtaler. I tillegg var det en rekke paperpresentasjoner og symposier som spente over alt fra Learning to teach with museums  til vokabulartrening av iranske ingeniørstudenter. Overraskende mange presentasjoner hadde et tverrfaglig perspektiv, og literacy-problematikken var til stede i flere av dem. 

Som kronen på verket kom Jørn Hurums  avslutningsforelesning om formidling av forskning til skoleelever og annen offentlighet. Hurum, kjent av alle nordmenn som  Idas “far”,  fikk forsamlingen til å gispe av datasimulerte opptak av den 147 millioner år gamle fiskeøglen ichthyosaurus , samtidig som han lot oss få innblikk i en vitenskapsverden der forskningsfunn er omgitt av helt andre konkurransemekanismer enn vi kjenner fra utdanningsforskningen.

Til slutt: Konferansen var et samarrangement mellom KiS, Lektorprogrammet og ILS, med de to siste som hovedansvarlige for dag 1 og KiS som hovedaktør på dag 2 og 3. Det visjonære var derfor ikke bare knyttet til lærerutdanning, men også til ideen om å få forskere fra vidt forskjellige fagmiljøer til å komme sammen for å snakke om skolerelaterte emner. Og den visjonen viste seg faktisk å være både produktiv og mulig å realisere!
 

Publisert 31. mai 2011 12:37 - Sist endret 19. okt. 2017 13:06