Forsker Guri A. Nortvedt er valgt som Vice President i AEA-Europe

Vice President i to år og deretter president

Guri A. Nortvedt

Om AEA-Europa

AEA-Europa står for Association for Educational Assessment–Europe. Denne organisasjonen har som mål å fungerer som en samlende plattform og bidra til samarbeid mellom organisasjoner og enkeltpersoner fra hele Europa som på ulike måter er engasjert i vurdering. Medlemsmassen inkluderer forskere og andre akademikere, testutviklere og beslutningstakere i departementer og direktorater. Det finnes også skoleeiere blant medlemmene. Medlemmene er opptatt av vurdering og evaluering på alle nivåer i utdanningsløpet, både hva som vurderes, hvordan det vurderes og hvordan resultatene brukes. ILS er institusjonsmedlem av AEA-Europe

Hva blir din jobb som vice president?

Som visepresident vil det være min oppgave å støtte presidenten i arbeidet med å drive og videreutvikle organisasjonen. AEA-Europe er en voksende organisasjon. Vi har satt oss som mål å bidra til at vurdering på alle nivåer i utdanningsløpet kan utvikles, gjennomføres og brukes på best mulig måte – i hele Europa. Det betyr blant annet at man arbeider for å skape arenaer der forskere, prøveutviklere og de som skal bruke resultatene fra vurdering kan møtes for å drøfte utvikling, bruk og konsekvenser. Vi arrangerer en konferanse hvert år og mye arbeid vil være knyttet til dette. Samtidig er vi opptatt av å utvikle nye møteplasser som medlemmene vil kunne dra nytte av mellom konferansene. Vi arbeider blant annet med å videreutvikle et nettverk for doktorgradsstudenter. Vi er også opptatt av å utvikle og tilby nettbaserte kurs.

Mange av mine arbeidsoppgaver vil være knyttet til arbeidet med å ekspandere organisasjonen, både når det gjelder medlemmer og aktiviteter. Perioden som visepresident skal jeg selvfølgelig også bruke til å forberede meg til presidentvervet.

Målene til AEA-Europa er å:

  • forbedre kommunikasjonen mellom europeiske organisasjoner og institusjoner som er interessert i vurdering for deling av faglig kompetanse, utveksling av kunnskap og samarbeid mellom medlemmene blant annet gjennom å organisere gjennom konferanser og publikasjoner;
  • utvikle rammer for samarbeid omkring forskning, utvikling, gjennomføring og evaluering av prosjekter som involverer vurdering;
  • fremme og forsterke samarbeidende nettverk og prosjekter mellom organisasjoner og enkeltpersoner fra hele Europa;
  • samarbeide med andre organisasjoner som har sammenfallende interesser;
  • engasjere seg i en rekke aktiviteter som vil føre til forbedring av vurderingskriterier prosesser og produkter og deres hensiktsmessig bruk av organisasjoner, institusjoner, og etater i hele Europa;
  • øke bevisstheten om vurderingsprosesser og -produkter i forhold til deres innvirkning på læring og forståelse.

 

Publisert 22. apr. 2013 10:37 - Sist endret 16. apr. 2018 13:24