Bedre resultater av økt læringstrykk

Analyser av den internasjonale matematikk- og naturfagsstudien TIMSS 2011, viser at økende forventninger til læring og skoleprestasjoner har bidratt til bedre skoleresultater på ungdomstrinnet.

Illustrasjonsfoto. colourbox.com.

- Vi ser at hva vi kaller et økt læringstrykk påvirker resultatene i de internasjonale TIMSS-prøvene på 8. trinn i matematikk og naturfag, sier forsker Liv Sissel Grønmo fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.


Høyere forventninger
Læringstrykket handler om de samla forventningene til elevenes skoleprestasjoner. Men begrepet rommer også foreldrenes støtte og respekt for skolen, samt lærernes forståelse av læreplanen og om de klarer å bruke planene i praksis.
- Det har skjedd en holdningsendring som gjør at både foreldre, lærere og elevene selv ser betydningen av utdanning og er mer positive til skolen enn tidligere, sier Grønmo.


Mindre forskjeller mellom skoler
Analysen viser også at forskjellene mellom resultatene til de norske elevene er små når en sammenligner elever med familier fra ulike samfunnslag. I Norge har de sosiale forskjellene mellom skoler blitt mindre med hensyn til elevenes prestasjoner, mens de sosiale forskjellene mellom skoler har økt i Sverige.

Analysen er hentet fra den nye artikkelsamlingen  «Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige»

Boka bygger på TIMSS resultatene fra 2011. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersøker elevenes kunnskaper ogferdigheter i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn. Hovedresultatene fra TIMSS 2011 viste at elevene gjør det bedre i matematikk og naturfag sammenlignet med tidligere undersøkelser.

Publisert 16. okt. 2013 13:41 - Sist endret 23. juli 2021 08:40