Spennende forskningssamarbeid på Cuba

Forskingssamarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Instituto Superior Josè Enrique Varona, Cuba

Posterpresentasjonen til Ole Kristian Bergem

Forsker Ole Kristian Bergem har vært på konferanse i Havanna for å samle inn cubansk data til forskningsprosjektet Coherence and Assignment Study in Teacher Education (CATE), og for å presentere prosjektet på Latin-Amerikas største utdanningskonferanse, Pedagogìa 2013.

Hvordan var det å være på konferanse på Cuba?

- Generelt skilte ikke tematikken seg vesentlig fra det man opplever på vestlige konferanser, men mange innlegg hadde et tydeligere politisk og ideologisk budskap. Åpningsseremonien var imidlertid svært annerledes enn det man opplever på europeiske og amerikanske konferanser. Konferansen ble holdt i Teatro Carlos Marx som for anledningen var pyntet med flagg fra alle deltakerlandene. Store bannere med sitater fra nasjonalhelten og dikteren José Marti, frigjøreren Simón Bolívar og landsfaderen Fidel Castro var hengt opp. Det var svært høy stemning før det offisielle programmet startet, med blant annet høylytte Chavez-tilrop fra den venezuelanske delegasjonen og spontane sanger o.l. fra andre hold. Etter åpningstalen til den cubanske kunnskapsministeren (45 min), fulgte halvannen time med kunstneriske innslag fra cubanske skolebarn i alle aldre. Det var mye dans, både ballett, salsa og reggaton, flere sanginnslag (korsang, opera, m.m.), flere instrumentelle opptredener og også mer fysiske og atletiske numre. «Fantastisk» er vel det mest dekkende ordet. Utrolig høyt nivå og veldig underholdende!

Kan du fortelle kort om CATE?

- Den viktigste forskningsambisjonen i CATE er å analysere forholdet mellom teori og praksis i de ulike lærerutdanningsprogrammene som inngår i studien. Data som hentes inn i prosjektet er: observasjonsdata fra undervisning av lærerstudenter, kopi av oppgaver gitt studentene, intervjudata (programledere, lærere og studenter intervjues), studentsurvey, overordnede dokumenter som beskriver programmene og læreplandokumenter i de to aktuelle fagene (morsmål og matematikk). I utgangspunktet var det kun lærerutdanningsprogrammer fra Norge, Finland og USA som var med i CATE-studien, men på et senere stadium ble også Chile og Cuba invitert til å delta. Bakgrunnen for dette at begge landene anses som interessante i forhold til forskningsambisjonene i dette prosjektet og at de representerer en annen geografisk region, Latin-Amerika, noe som styrker den internasjonale profilen. Chile har i de senere årene satset mye på å utvikle utdanningssektoren, inkludert programmer for lærerutdanningen. Cuba, hvor skole og utdanning generelt har høy prioritet (ca. 10% av BNP går til utdanningssektoren), har også gjennomført reformer innenfor lærerutdanningen de siste årene.

Hvordan var forholdene ellers på Cuba?

- Lokalene som ble brukt til undervisningen var enkle og det var liten tilgang til tekniske hjelpemidler. Det var noen svært gamle PC-er som kunne brukes i undervisningen, men strømmen gikk til stadighet og internettilgang var mangelvare. Mest sjokkerende var imidlertid de sanitære forholdene ved universitetet. Det var ikke vann hverken i toaletter eller vasker noen steder på hele området, hvertfall ikke det jeg kunne se. Når man i tillegg vet at lønnsnivået for universitetsansatte er svært lavt, kan man ikke annet enn bli imponert over engasjementet og kvaliteten på det som foregår i klasserommet. Dette engasjementet kom også til uttrykk i intervjuene. Særlig de studentene jeg intervjuet var svært positive til innholdet i lærerutdanningen og sin fremtidige yrkeskarriere. 

Veien videre?

- Flere forskere ved ILS er engasjert i  CATE, som ledes av Kirsti Klette og Karen Hammerness, og analysene av det spennende datamaterialet er allerede påbegynt. Resultatene fra disse analysene vil bli presentert på framtidige internasjonale forskningskonferanser, først på ECER 2013 i Istanbul. Vi tror forskningsprosjektet vil vekke internasjonal oppmerksomhet og bidra til å sette ILS og UIO på «forskningskartet».

Publisert 12. juni 2013 10:30 - Sist endret 14. juni 2013 10:55