Språklig mangfold på PPU

Denne høsten begynte en svært språkrik studentgruppe i fremmedspråkdidaktikk på PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). De rundt 40 studentene vil til sammen opparbeide seg undervisningskompetanse i 7 språk: fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk, italiensk og japansk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Felles plattform

Studentene har mesteparten av undervisningen samlet, resten av tiden er de delt inn i språkgrupper der de jobber med problemstillinger som er særlig aktuelle for hvert enkelt språk. Ordningen skal sikre de kommende fremmedspråklærerne en felles plattform å jobbe ut ifra, samtidig som de får noen dypdykk i utfordringer og muligheter som er spesielt relevante for deres eget språkfag.

Sterk økning i kinesisk som skolefag

- Tiden var moden for å få i gang et lærerutdanningstilbud også for andre språkfag enn de tradisjonelle skolespråkene tysk, fransk og spansk, sier førsteamanuensis og faglig ansvarlig i fremmedspråkdidaktikk, Eva Thue Vold. – De siste årene har vi sett en stadig økende oppmerksomhet rundt såkalte «mindre underviste» fremmedspråk. Når det gjelder kinesisk har det vært en liten eksplosjon i antall skoler som tilbyr språket, samtidig som det er et paradoks at det ikke har eksistert noe tilsvarende lærerutdanningstilbud. Kun en investering i gode faglærere kan sikre en forsvarlig vekst i tilbudet til elevene, fortsetter hun.

Støtte fra fremmedspråksenteret

Som en av landets viktigste aktører innen lærerutdanning ønsket ILS å etablere et tilbud også for de mindre underviste språkfagene. Da instituttet i tillegg fikk støtte fra Fremmedspråksenteret, var det ingen grunn til å sitte på gjerdet. Dermed finner vi hele 7 språk representert i årets studentkull.

Ønsker flere studenter med «utradisjonelle» skolespråk

I disse dager møter studentene til sine første seminarer i språkdelte grupper.

- Det har vært viktig for oss å få tak i dyktige fagpersoner til å ta seg av den språkdelte delen av undervisningen. Når vi nå har vi dette på plass for alle de nevnte språkene, ønsker vi oss derfor enda flere studenter med «utradisjonelle» skolespråk til neste år. Gjennom dette nye tilbudet håper vi at vi som lærerutdanningsinstitusjon kan bidra til å  opprettholde og kvalitetssikre det rike og varierte fremmedspråktilbudet som allerede finnes på skolene i vår region, avslutter Eva Thue Vold.

Publisert 23. sep. 2013 11:49 - Sist endret 23. sep. 2013 11:49