Mindre bråk i norske klasserom

Både elever og rektorer rapporterer om bedre læringsmiljø i norsk skole. Det viser den nye PISA-rapporten. Forholdet mellom lærer og elev er også blitt bedre siden forrige undersøkelse i 2009.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

-Dette er viktige og svært positive resultater for norsk skole. Elevenes faglige prestasjoner er avhengige av et godt læringsmiljø, sier forsker Marit Kjærnsli ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning ved Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av PISA i Norge.

Fra bunnplassering
Etter offentliggjøringen av PISA-resultatene i 2000 ble det mye oppmerksomhet rundt bråk og uro i skolen. Norske elever var blant dem som rapporterte om mest bråk av alle deltakerlandene.

-Det er mange faktorer som påvirker læringsmiljøet. To elever i samme klasse kan også oppleve læringsmiljøet svært ulikt. PISA kartlegger blant annet elevenes forhold til læreren, arbeidsmiljøet i timene, tilhørighet til skolen, fravær og holdninger til skolen, forteller Kjærnsli.

De norske, danske og islandske elevene rapporterer om størst positiv endring siden 2003. De rapporterer også om bedre arbeidsro enn svenske og finske elever.

Læreren hører etter
Forholdet mellom lærer og elev har stor betydning for elevenes læring. PISA kartlegger flere sider ved dette forholdet, og elevenes svar viser en gjennomgående positiv utvikling. Størst framgang ser en på spørsmålet som handler om lærerne virkelig lytter til hva elevene sier. Her viser årets resultat  en økning på 12 prosent  fra 2009.

 

 

Fakta om PISA

  • PISA er en internasjonal undersøkelse av skolesystemene i ulike land.

  • PISA måler 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk, naturfag og problemløsning

  • PISA kartlegger også elevens læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning gjennom spørsmål i et elevspørreskjema. Dette spørreskjemaet inneholder spørsmål om elevenes syn på forhold ved skolen, for eksempel deres opplevelse av arbeidsmiljøet i klassen.

  • PISA-undersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år. Hovedområdet var lesing i 2000 og 2009, matematikk i 2003 og 2012, naturfag i 2006. Ved gjennomføringen av PISA-undersøkelsen i 2015 vil naturfag være hovedområde for andre gang.

  • PISA (Programme for International Student Assessment) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development).

  • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO) er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen

Publisert 3. des. 2013 11:00 - Sist endret 27. okt. 2017 12:49