Nasjonale prøver i engelsk til liten nytte

Dårlig kommunikasjon mellom skoleledere og lærere fører til at de nasjonale prøvene ikke bidrar til bedre undervisning, men bare ender opp som statistikk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hver høst deltar landets åttendeklassinger i nasjonale prøver i engelsk.  Ifølge Utdanningsdirektoratet er hensikten med prøvene todelt. Først og fremst er prøvene laget for å kartlegge elevenes ferdigheter slik at undervisningen kan tilpasses elevenes behov. Prøvene er også utviklet for å brukes statistisk.

Udekket behov
- Det er synd at disse prøvene ikke brukes slik de er tenkt. I engelskfaget er det absolutt behov for et skikkelig verktøy som kan gi både elever og lærere kunnskap om det faglige nivået i en klasse, sier Marthe Sibbern. Undersøkelsen er en del av hennes masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (Ils) ved Universitetet i Oslo. Skoleledere og lærere ved fire ulike skoler i Oslo og Akershus har deltatt i studien.

Glemmer hvorfor
Resultatene hennes viser en tydelig kommunikasjonssvikt mellom skoleledere og lærere i forhold til gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk.
- Rektorene gir praktisk informasjon til sine lærere om hvordan og når prøvene skal gjennomføres, men snakker for lite om hvorfor og hvordan. Lærerne gjør som de blir bedt om, men setter seg ikke inn i hvordan prøveresultatene faktisk kan brukes i egen undervisning, sier Sibbern.

Få tilbake
Både skoleledere og lærere mener det tekniske systemet rundt de nasjonale prøvene er for tidkrevende og komplisert.
- Skolen mangler kunnskap om hvordan prøvene skal administreres, og det er synd. Elevene bør i større grad få noe igjen for alle testene de tar, og de nasjonale prøvene i engelsk kunne gitt et bedre læringsutbytte, mener Sibbern.

Publisert 3. okt. 2013 10:02 - Sist endret 16. okt. 2013 13:59